تبلیغات
دانش ما - برق 2

کنکور و نمونه سوال
کنترل کننده های مدرن دور موتور
طبقه بندی : برق - مقالات
كنترل كننده های دور موتورهای الكتریكی هر چند كه ادوات پیچیده ای هستند ولی چون در ساختمان آنها از مدارات الكترونیك قدرت استاتیك استفاده می شود و فاقد قطعات متحرك می باشند، از عمر مفید بالائی برخوردار هستند . مزیت دیگر كنترل كننده های دور موتور توانائی آنها در عودت دادن انرژی مصرفی در ترمزهای مكانیكی و یا مقاومت های الكتریكی به شبكه می باشد . در چنین شرائطی با استفاده از كنترل كننده های دور مدرن می توان از اتلاف این نوع انرژی جلوگیری نمود . بطوریكه در برخی كاربردها قیمت انرژی بازیافت شده از این طریق ، در كمتر از یكسال معادل هزینه سرمایه گذاری سیستم بازیافت انرژی می شود .
کنترل کننده های دور موتور انواع مختلفی دارند. آنها قادرند انواع موتورهای ACو DCرا کنترل کنند. قیمت کنترلرها وابسته به نوع تکنولوژی بکار رفته در ساختمان آنها میباشد.
1- روش تثبیت نسبت ولتاژ به فرکانس(یا کنترل V/ Fثابت) : ساده ترین روش کنترل موتورهای AC روش تثبیت نسبت ولتاژ به فرکانس میباشد. اینک این روش، بطور گسترده در کاربردهای صنعتی مورد استفاده قرار میگیرد. این نوع کنترلرها از نوع اسکالر بوده و بصورت حلقه باز با پایداری خوب عمل میکنند. مزیت این روش سادگی سیستمهای کنترلی آن است. در مقابل این نوع کنترلرها برای کاربردهای با پاسخ سریع مناسب نمی باشند.
2- روش کنترل برداری : روبوتها و ماشینهای ابزار نمونه هائی از کاربردهای با دینامیک بالا هستند. در این کاربردها روشهای کنترلی برداری استفاده میشود. در روشهای کنترلی برداری با تفکیک مولفه های جریان استاتور به دو مولفه تورک ساز و فلو ساز، و کنترل آنها با استفاده از رگولاتورهای PIترتیبی داده میشود که موتور ACنظیر موتور DCکنترل شود. و بدین ترتیب تمام مزایای موتور DCاز جمله پاسخ گشتاور سریع آنها در موتورهای ACنیز در دسترس خواهد بود.
3- روش کنترل مستقیم گشتاور (Direct TorqueControl ) : پاسخ گشتاور در روشهای برداری حدود 10 – 20msو در روشهای کنترل مستقیم گشتاور (Direct TorqueControl )این زمان حدود5ms است
هنگامی‎‎كه استفاده از مبدل‎های الكترونیك قدرت در اواخر دهه 1970 معمول گردید، توجه بسیاری از مهندسین شركت‎های برق درمورد توانایی پذیرش اعوجاج هارمونیكی توسط سیستم‎های قدرت را برانگیخت . پیش‎‎بینی‎های مأیوس‎‎كننده‎‎ای از سرنوشت سیستم‎‎های قدرت درصورت اجازه استفاده ازاین تجهیزات انجام گرفت. درحالی‎‎كه بعضی ازاین نگرانی‎ها احتمالاً بیش از حد قلمداد گردیدند، ولی بررسی مفهوم كیفیت برق مدیون این افراد به‎دلیل پیگیری آنها درمورد این مسئله می‎‎باشد.
بروز هارمونیك در سیستم‎های برق اولین پیامد عناصر غیرخطی در شبكه است. به‎‎‎خاطر گسترش فزاینده استفاده از عناصر غیرخطی در سیستم‎‎های برق، مانند راه‎‎اندازها (درایورهای تنظیم سرعت) و مبدل‎‎های الكترونیكی قدرت، مقدار هارمونیك شكل موج جریان و ولتاژ به‎‎‎طور چشمگیری افزایش یافته است و بنابراین اهمیت موضوع كاملاً مشخص است.
بررسی مسائل هارمونیك‎‎ها منجر به تحقیقاتی گردید كه نتایج آن نقطه‎‎نظرات متعددی درمورد كیفیت برق بود. به‎‎نظر برخی از محققین، اعوجاج هارمونیكی هنوز مهمترین مسئلـه كیفیت برق می‎‎باشد. مسائل هارمونیكی با بسیاری از قوانین معمولی طراحی سیستم‎های قدرت و عملكرد آن تحت فركانس اصلی مغایر است. بنابراین مهندس برق با پدیده‎‎های ناآشنایی روبرو می‎‎شود كه نیاز به ابزار پیچیده و تجهیزات پیشرفته برای حل مشكلات و تجزیه و تحلیل آنها دارد. گرچه تحلیل مسائل هارمونیكی می‎‎تواند دشوار باشد، ولی خوشبختانه همة سیستم قدرت دارای مشكل هارمونیكی نیست و فقط
درصد كمی از فیدرهای مربوط به سیستم‎های توزیع تحت‎‎تأثیر عوامل ناشی از هارمونیك‎‎ها قرار می‎‎گیرند. مشتركین برق در صورت وجود هارمونیك‎ها مشكلات زیادتری از شركت‎های برق را تحمل می‎كنند. مشتركین صنعتی كه از محركه‎‎های موتور با قابلیت تنظیم سرعت، كوره‎‎های قوس الكتریكی، كوره‎‎های القایی، یكسوكننده‎‎ها ، اینورترها، دستگاه‎‎های جوش و نظایر آن استفاده می‎‎كنند، نسبت به مسائل ناشی از اعوجاج هارمونیكی ضربه‎‎پذیرتر از بقیة مشتركین می‎باشند.
اعوجاج هارمونیكی یك پدیده جدید در سیستم‎های قدرت به شمار نمی‎رود. نگرانی ناشی از اعوجاج در بسیاری از دوره‎ها درسیستم‎های قدرت الكتریكی جریان متناوب وجود داشته و دنبال شده است. جستجوی منابع و مطالب تكنیكی دهه‎های قبل نشان می‎دهد كه مقالات مختلفی دررابطه با این موضوع انتشار یافته است. اولین منابع هارمونیكی شناخته‎‎شده، ترانسفورماتورها بودند و اولین مشكل نیز در سیستم‎های تلفن پدید آمد. استفاده گروهی از لامپ‎های قوس الكتریك به‎‎‎دلیل مؤلفه‎های هارمونیكی توجهات خاصی را برانگیخت ولی این مسائل به اندازه اهمیت مسئله مبدل‎های الكترونیك قدرت در سال‎های اخیر نبوده است.
خوشبختانه در طی این سال ها پژوهشگران متوجه شده اند كه اگر سیستم انتقال به نحو مناسبی طراحی گردد، به‎‎نحوی كه بتواند مقدار توان مورد نیاز بارها را به راحتی تأمین نماید، احتمال ایجاد مشكل ناشی از هارمونیك‎ها برای سیستم قدرت بسیار كم خواهدبود، گرچه این هارمونیك‎ها می‎توانند موجب مسائلی در سیستم‎های مخابراتی شوند. اغلب در سیستم‎های قدرت مشكلات زمانی بروز می‎كنند كه خازن‎های موجود در سیستم باعث ایجاد تشدید دریك فركانس هارمونیكی گردند. دراین شرایط اغتشاشات و اعوجاجات، بسیار بیش از مقادیر معمول می‎گردند. امكان ایجاد این مشكلات در مورد مراكز كوچك مصرف وجود دارد ولی شرایط بدتر در سیستم‎های صنعتی به‎دلیل درجه زیادی از تشدید رخ می‎دهد
وقتی تجهیزات بتوانند در سرعت كاهش‎‎یافته كار كنند چند گزینه قابل انتخاب است.
مثال‎‎های ذیل نمونه‎‎هایی برای همه صنایع هستند
AC فركانس متغیر (با تنظیم فركانس)
وقتی پمپ‎‎های گریز از مركز، فن‎‎ها و دمنده‎‎ها در سرعت ثابت كار می‎‎كنند و خروجی با استفاده از والوها و مسدود‎‎كننده‎‎ها كنترل می‎شود موتور صرفنظر از مقدار خروجی در نزدیكی بار كامل كار می‎‎كند كه باعث می‎شود انرژی زیادی توسط این مسدودكننده‎‎ها و والوها تلف شود. اگر این تجهیزات بتوانند همواره در سرعت مورد نیاز كار كنند مقدار زیادی انرژی صرفه‎‎جویی می‎شود. درایوهای تنظیم سرعت باعث می‎شوند تجهیزات باتوجه به نیاز سیستم در حالت بهینه عمل كنند.
كنترلرهای AC تنظیم فركانس (فركانس متغییر) وسایل پیچیده‎‎ای بوده و گرانقیمت هستند. بااین‎‎حال می‎‎توانند به‎‎‎راحتی به‎ موتورهای القایی AC استاندارد اضافه شوند. با هزینه تجهیزات كمتر و هزینه‎‎های الكتریكی بیشتر (با كاهش هزینه تجهیزات و افزایش هزینه‎‎های الكتریكی) كاربرد این وسایل در اغلب موارد اقتصادی می‎شود. بسیاری از انواع پمپ‎‎ها، فن‎‎ها، میكسچرها، نقاله‎‎ها، خشك‎‎كننده‎‎ها، خردكننده‎‎ها (سنگ‎‎شكن‎‎ها) آسیاب‎‎ها، صافی‎‎ها و برخی انواع كمپرسورها، دمنده‎‎ها و همزن‎‎ها در سرعت‎‎های مختلف با وسایل تنظیم سرعت كار می‎‎كنند.
تجهیزات مجهز به‎ تنظیم سرعت كمنراز نصف تجهیزات مجهز به‎ مسدودكننده انرژی مصرف می‎‎كنند.
در عمل باید برای محاسبه دقیق صرفه‎‎جویی حاصل براساس كیلووات بازده موتور هم درنظر گرفته شود. بازده موتور تا زیر50درصد ظرفیت نامی افت می‎‎كند.
DC حالت جامد (نیمه‎‎هادی)
می‎‎توان با تنظیم سرعت با استفاده از درایوهای DC صرفه‎‎جویی‎‎های مشابهی را انجام داد. هزینه اولیه نسبت‎‎به‎ درایوهای AC تنظیم فركانس بیشتر است به‎‎‎خصوص وقتی مستقیماً بتوان از كنترلرهای الكتریكی در موتور AC استفاده كرد. تعمیر و نگهداری كموتاتور و زغال نیز هزینه زیادی در درایوهای DC دربردارد. همچنین سیستم‎‎های DC نسبت‎‎به‎ هوای خورنده و كثیف (مملو از ذرات) كه در یك محیط صنعتی معمول است حساس‎‎ترند.
بنابراین درایوهای AC معمولاً ترجیح داده می‎شوند مگر در مواردی كه شرایط عملیاتی برخی از مشخصه‎‎های سیستم‎‎های DC از قبیل تنظیم سرعت خیلی دقیق، معكوس كردن سریع جهت، یا گشتاور ثابت در رنج سرعت نامی مورد نیاز باشد.از این درایوها در ماشین‎‎های حدیده ((drawing machins، پوشش‎‎دهنده‎‎ها (لعاب‎‎دهنده‎‎ها coaters) ماشین‎‎های تورق (laminators)، دستگاه‎‎های سیم‎‎پیچی (winders) و سایر تجهیزات استفاده می‎شود.
سایر تكنیك‎‎های تغییر سرعت موتور عبارت است از درایوهای لغزش (slip) الكترومكانیكی، درایوهای سیال. و موتورهای القایی (موتورهای با روتور سیم‎‎پیچی‎‎شده). این درایوها با تغییر درجه لغزش بین درایو و عنصر درحال حركت سرعت را كنترل می‎‎كنند. چون قسمتی از انرژی مكانیكی كه تبدیل به‎ بار نمی‎‎شود به‎ حرارت تبدیل می‎گردد این درایوها دارای بازده كمی بوده و معمولاً به‎‎‎خاطر مشخصه‎‎های خود در كاربردهای خاصی به‎‎‎كار برده می‎‎شوند. مثلاً ممكن است از درایوهای سیال در سنگ‎‎شكن‎‎ها (خردكننده‎‎ها) استفاده شوند چون دارای ظرفیت توان بالا، انتقال گشتاور آسان، توانایی مقاومت دربرابر بارهای شوك، قابلیت مقاومت در سیكل‎‎های سكون (ازكارافتادگی)، ماهیت ایمنی آن و قابلیت تحمل هوای ساینده را دارند.
چون درایوهای AC و DC سرعت چرخنده اصلی را تغییر می‎‎دهند برای صرفه‎‎جویی در انرژی ترجیح داده می‎‎شوند.
درایوهای تنظیم سرعت مكانیكی ساده‎‎ترین و ارزانترین وسایل تغییر سرعت هستند. این نوع چرخ‎‎های قابل تنظیم می‎‎توانند در امتداد محور باز و بسته شوند و درنتیجه میزان تماس چرخ را با تسمه تنظیم كنند.
مزیت عمده درایوهای مكانیكی سادگی آنها ، سهولت تعمیر و نگهداری و هزینه پایین آنها است. یك سرویس تعمیر و نگهداری درحد متوسط و كنترل سرعت با دقت كم (معمولاً 5درصد) از خصوصیات این درایوها است.
درایوهای تسمه‎‎ای برای گشتاورهای كم تا متوسط (100اسب‎‎بخار) در دسترس هستند. بازده درایوهای تسمه‎‎ای 95 درصد است و نسبت كاهش سرعت تا 10به‎ 1 می‎‎رسد.از درایوهای زنجیری فلزی در گشتاور زیاد استفاده می‎شود. این درایوها مشابه درایوهای تسمه‎‎ای هستند فقط به‎‎‎جای تسمه‎‎های لاستیكی از تسمه‎‎های فلزی استفاده شده است.
وقتی فقط با یك كاهش سرعت به‎ نتیجه رضایت‎‎بخش برسیم گزینه ارزانتری را می‎‎توانیم انتخاب كنیم. اگرچه سرعت‎‎های متغییر این مزیت را دارند كه در وضعیت‎‎های مختلف می‎‎توان سرعت بهینه را به‎‎‎كار برد، در مواقعی كه رنج تغییر سرعت محدود است و زمانی كه موتور باید در سرعت پایین‎‎تری كار كند نسبت‎‎به‎ زمان كل كار موتور كم است احتمالاً یك كاهنده تك‎‎سرعته ازنظر هزینه و اثربخشی به‎‎‎صرفه‎‎تر است.
درایوهای تسمه‎‎ای: در این درایوها یك (یك‎‎بار) كاهش سرعت با كمترین هزینه همراه است چون به‎‎‎راحتی می‎‎توان چرخ‎‎ها را عوض كرد. ازآنجاكه با نصب دوباره چرخ‎‎های قدیمی براحتی می‎‎توان تغییرات را بازگرداند از این روش وقتی استفاده می‎شود كه كاهش خروجی برای یك دوره معین موردنیاز است. مثلاً وقتی سطح تولید برای یك زمان نامشخص كاهش یافته ولی ممكن است در آینده نیاز باشد كه به‎ ظرفیت اولیه برگردیمكاهش دور توسط چرخ‎‎دنده: حالت‎‎های مشابه‎‎ای را توسط تغییر چرخ‎‎دنده می‎‎توان به‎‎‎كار برد.
تعویض موتور: درمواردی كه یك بار كاهش سرعت موردنیاز است یك موتور با سرعت كم‎‎تر را نیز می‎‎توان جایگزین‎‎نمود.
موتور دوسرعته یك راه‎‎حل اقتصادی میانه درمقایسه با استفاده از‎ درایوهای چندسرعته و سرعت ثابت است.
همانطوركه در مثال‎‎های قبلی بیان شد چون توان مصرفی با مكعب (توان سوم) سرعت متناسب است، صرفه‎‎جویی در انرژی اهمیت زیادی دارد. درعمل یك افزایش جزئی به‎‎‎خاطر تلفات اصطكاك رخ می‎‎دهد. از این روش و استفاده از روش‎‎های كنترلی دیگر می‎‎توان خروجی را در یك رنج محدود كنترل كرد.
دوسرعت را می‎‎توان از یك سیم‎‎پیچ به‎‎‎دست آورد ولی سرعت پایینی باید نصف سرعت بالایی باشد. مثلاً سرعت‎‎های موتور به‎ این شكل است 900/1800 ، 600/1200 ، 1800/3600 وقتی به نسبت‎‎های دیگری از سرعت نیاز است استفاده از یك استاتور دو سیم‎‎پیچه ضروری است. از موتورهای قفسی چندسرعته (multispeed squirrel cage motors) نیز كه دارای سه یا چهار سرعت همزمان هستند می‎‎توان استفاده نمود.
قیمت موتورهای دوسرعته تقریباً دو برابر موتورهای تك‎‎سرعته است. اگر یك موتور بتواند در دوره‎‎های زمانی محسوسی با سرعت كم‎‎تر كار كند صرفه‎‎جویی حاصله سرمایه‎‎گذاری اضافی را توجیه می‎‎كند. در موتورهای چندسرعته استارترهای گرانقیمتی موردنیاز است چون اندازه محافظ‎‎های اضافه‎‎بار در سرعت‎‎های مختلف متفاوت است
درایو یا کنورتور فرکانس و یا کنترلکننده دور موتور برای تنظیم دور الکتروموتورهای AC (موتورهای سه فاز ) استفادهمیگردد. درایوها قادرند دور موتور را از صفر تا چندین برابر دور نامی موتور و بطورپیوسته تغییر دهند.
تنظیم دور در الکتروموتورها علاوه بر منعطف نمودن پروسههای صنعتی ، در کاربردهای زیادی منجر به صرفه جوئی انرژی هم میگردد. علاوه بر آندرایوها جریان راه اندازی کشیده شده از شبکه را به میزان زیادی کاهش میدهند. بطوریکه این جریان خیلی کمتر از جریان اسمی موتور است.
درایوها میتوانندموتور را بطور نرم و کاملا کنترل شده استارت و استپ نمایند. زمان استارت و استپ رامیتوان بدقت تنظیم نمود. این زمانها میتوانند کسری از ثانیه و یا صدها دقیقه باشد. توانائی درایو در استارت و استپ نرم موجب کاهش قابل ملاحظه تنشهای مکانیکی درکوپلینگها و سایر ادوات دوار میگرد
درایوهای مدرن امروزی بر اساس تكنولوژی مدولار ساخته میشوند. این امر هم درقسمتهای سخت افزاری و هم در قسمتهای نرم افزاری درایو رعایت میشود. ساختار مدولارقابلیت بر آورده سازی بسیاری از نیازهای مشتری را دارد. اغلب این درایوها ازتكنولوژی كنترل برداری بهره میگیرند. این روش كنترل امكان كنترل موتور را با دقت ودینامیك زیاد فراهم میاورد. بطوریكه این درایوها اینك قادرند درست نظیر درایوهای DC رفتار نمایند. آنها را میتوان در كاربردهای كنترل سرعت و یا كنترل گشتاور بسهولتمورد استفاده قرارداد. بطوریكه سادگی و استحكام موتورهای القائی دركنار ایندرایوها مجموعه ای مطمئن و كارا از آنها میسازد . هر چند كه این درایوها ازتكنولوژی الكترونیك قدرت پیچیده استفاده میكنند اما بدلیل استاتیك بودنشان هزینههای نگهداشت زیادی به صنعت تحمیل نمی كنند.
درایوهای مدرن قادرند بطور اتوماتیک فلو ی مغناطیسی در موتور را در سطح بهینه اننگهدارند. این ویژگی در جاهائی که بار موتور کم است منجر به صرفه جوئی انرژی خواهدشد.
درایوهای مدرن امروزه در كاربردهای فیدبك و سرو نیز بسهولت بكار گرفته میشوند. ساختار مدولار آنها بگونه ای است كه میتوان متناسب با كاربرد از كارتهای اختیاریاستفاده نمود. این كارتها امكان تطبیق درایو با كاربرد مشتری را فراهم می آورند. دركنار این مقدورات سخت افزاری باید به برنامه های نرم افزاری متعددی نیز اشاره نمود،كه معمولات توسط سازندگان درایو برای نیازهای مختلف صنعتی ارائه میشود. استفاده ازاین برنامه های كاربردی بسیار ساده بوده و كاربر میتواند برنامه دلخواه خود راانتخاب و در داخل درایو قراردهد. درایوهای امروزی میتوانند بسیاری از فیلد باسهایموجود را پشتیبانی كنند. امروزه پروفی باس به عنوان یك فیلدباس باز( Open ) ، دربسیاری از كاربردهای صنعتی متداول شده است. سازندگان درایو با استفاده از پروفایل Profi Drive بسهولت سازگاری خود را با پروفی باس برقرار میسازند.
درایوها علاوه بر ماموریتهای اصلی خود قابلیتهای بیشمار دیگری نیز دارند که ازجمله میتوان به موارد زیر اشاره نمود:
• حفاظت کامل الکتروموتور در مقابل اضافه جریان و نوسانات ولتاژ
• انعطاف پذیری در کنترل پروسه
• سازگاری با نیازهای کاربردی موتور
سیستم نرم افزاری درایوهای ساخت شرکت Vacon از دو لایه تشکیل شده است. لایه اولنرم افزار سیستم و لایه دوم جهت توسعه نرم افزارهای کاربردی کاربر اختصاص یافتهاست. با کمک این لایه کاربر میتواند با کمک ابزار گرافیکی و با استفاده از زبانهایرایج برنامه نویسی برنامه های کاربردی خود را توسعه دهد. وکن تنها به همین اکتفانکرده و با آماده نمودن صدها برنامه کاربردی به کاربر کمک میکند بسهولت برنامهکاربردی مورد نظر را در درایو نصب نموده و از آنها استفاده نماید. بعنوان نمونهمیتوان به نرم افزارهای کاربردی زیر اشاره نمود:
VACON مصداقی از درایوهای مدرن
كنترل كننده های دور موتور ساخت شركت وكن نمونه كاملی از درایوهای مدرن امروزیاست. درایوهای وكن دارای ساختاری كاملا مدولار بوده و به كاربر اجازه میدهد بااستفاده از نرم افزار قدرتمند داخلی، که بر اساس استاندارد IEC 611131-3کار میکند، برنامه های خود را توسعه دهد. بدین ترتیب این درایو قادر است در كاربردهای زیادینقش یك PLC را نیز بازی كرده و به كاربر اجازه میدهد بسهولت برای كاربردهای خود راهحل ارائه دهد. علاوه بر این قابلیت، شركت وكن در اقدامی بی سابقه با طراحی و توسعهصدها برنامه كاربردی مختلف برای كاربردهای صنعتی، بهره برداری ار درایوهای خود راکاملا منعطف نموده است. اینها بخشی از ویژگیهای منحصر بفردی است كه درایوهای وكنرا تبدیل به نمادی از درایو حرفه ای برای هزاره جدید نموده است. توصیه میكنیم برای آشنائی بیشتر با این درایوهای قدرتمند با شركت پرتو صنعت تماس بگیرید.
هر چند كه درایوها مزایای زیادی دراند ولی در انتخاب و بكارگیری آنها باید دقتكافی به عمل آید. خصوصا اگر درایوهای مورد بحث توانهای بالائی داشته و تولیدكارخانه به عملكرد آنها كاملا مرتبط باشد. در واقع تحقیقات نشان داده است كه نگرانیاز ضریب اطمینان درایو بعنوان یكی از موانع اصلی در عدم رغبت صنایع به استفاده ازآنها در صرفه جوئی انرژی میباشد .
درایوهای ولتاژ متوسط (Medium Voltage Drives) از تكنولوژی ساخت پیچیده ایبرخوردارند. اینها معمولا تركیبی از الكترونیك قدرت، كنترل، میكروكامپیوترها،ترانسفورماتورها و فیلترها میباشند. پر واضح است كه ارزیابی این اجزا و انتخابدرایو نهائی امری دشوار و نیازمند زمان و بسیج كارشناسان متخصص خواهد بود. با اینحال چهارچوب ساده زیر میتواند خریداران درایو را در ارزیابی و انتخاب درایو موردنظرشان یاری دهد. در این چهارچوب پیچیدگیهای داخلی درایو مورد توجه قرار نمیگیرد. بلكه سعی میشود از آثار جانبی درایو عملكرد آن مورد ارزیابی قرارگیرد. براین اساس مسائل جانبی درایو را طبقه بندی نموده و ملاکهائی برای ارزیابی آنهاتعیین میکنیم.
ملاك اول تضمین میكند كه شبكه برق كارخانه تحت تاثیر عملكرد درایو قرار نگیرد. این موضوع وقتی اهمیت بیشتر پیدا میكند كه توان درایوهای مورد بحث زیاد بالا باشد. اعوجاجهای ناشی از عملكرد درایو روی شبكه میتواند عملكرد سایر دستگاههای حساسكنترلی را مختل سازد، تداخل در خطوط مخابراتی كارخانه ایجاد نماید، و یا توانراكتیو از شبكه كشیده شود. و واكنش سازمانهای برق منطقه ای را بدنبال داشته باشد.
منبع :

متن از ewa.ir

تاریخ انتشار : چهارشنبه 15 دی 1389 - 0:12

لکترو موتور وعیب یابی آن
طبقه بندی : برق - مقالات
 

موتور های الکتریکی (آسنکرون-یونیورسال-قطب چاکدار ) عیب یابی ورفع عیب موتور های مذکور .
موتور ها مهمترین اجزایی هستند که در لوازم برقی گردنده بکار می روند.موتور ها انرژی الکتریکی را به انرژی مکانیکی تبدیل می کنند. الکتروموتور ها را می توان به سه دسته کلی تقسیم کرد.1-موتور های آسنکرون 2 -موتور های یونیورسال 3-موتور با قطب چاکدار

موتور ها مهمترین اجزایی هستند که در لوازم برقی گردنده بکار می روند.موتور ها انرژی الکتریکی را به انرژی مکانیکی تبدیل می کنند. الکتروموتور ها را می توان به سه دسته کلی تقسیم کرد.1-موتور های آسنکرون 2 -موتور های یونیورسال 3-موتور با قطب چاکدار
1- موتور های آسنکرون- که با برق متناوب کار می کنند از دو قسمت روتور واستاتور ساخته شده اند.با روشن شدن موتور سیم پیچ های درون شیار های استاتور یک میدان مغناطیسی دوار بوجود می آورند که این میدان برروتور که قسمت گردنده موتور ودارای محور انتقال حرکت می باشد نیز اثر گذاشته ودر آن خاصیت مغناطیسی بوجود می آید .به هر حال با بوجود آمدن قطب های مغناطیسی هم نام وغیرهم نام عمل جذب ودفع انجام شده که باعث حرکت چرخشی روتور می گردد.برای راه اندازی موتور ها از حالت سکون روش های مختلفی بکار می برند که مهمترین آن ها عبارتند از:الف- آسنکرون با راه انداز غیر خازنی (کلاجی ) در این موتور به غیر از سیم پیچی های اصلی یک سری سیم پیچ کمکی نیز قرار دارد که میدان مغناطیسی دیگری با فاصله زمانی با میدان مغناطیسی اصلی بوجود می آورد.که باعث چرخش پرقدرت تر موتور می گردد. پس از این که سرعت موتور به 75 درصد سرعت اسمی رسید کلاج که تحت تاثیر نیروی گریز از مرکز کار می کند به عنوان یک کلید عمل کرده وسیم پیچ کمکی را از مدار خارج می کند. ب - آسنکرون با راه انداز خازن موقت - این موتور ها دارای علامت اختصاری CSMمی باشند ودارای یک خازن الکترولیتی با ظرفیت حدود 200 الی 500 میکرو فاراد است که باسیم پیچ کمکی بطور سری بسته شده وهر دوی آنها باسیم پیچ اصلی موازی بسته می شوند. خازن وسیم پیچ کمکی یک اختلاف فاز ودو میدان مغناطیسی بوجود می آورد که باعث چرخش موتور می گردد. در این موتور نیز کلید گریز از مرکز سیم پیچ کمکی را از مدار خارج می کند. ج - آسنکرون با راه انداز خازن موقت وخازن دایم.(با علامت اختصاری TCM) - یکی از خازن ها پس از راه اندازی از مدار خارج شده وخازن دیگر در حالتی که با سیم پیچ کمکی سری می باشد در مدار باقی می ماند. د - آسنکرون با راه انداز خازن دایمی ( PSCM) در این موتور ها که دارای قدرت کم تری نسبت به موتور های قبلی هستند از یک خازن که با سیم پیچ کمکی سری بسته شده است استفاده شده و کلید گریز از مرکز ندارند بنابر این خازن به همراه سیم پیچ کمکی همیشه در مدار باقی است.

شناسایی سیم پیچ های اصلی وکمکی :
1- سیم پیچ های اصلی در زیر شیار ها و سیم پیچ کمکی در رو قرار دارند.
2-سطح مقطع سیم های کمکی همیشه از سیم های اصلی کمتر است.
3- سیم پیچ کمکی دارای مقاومت بیشتری (اهم بیشتر ) نسبت به سیم پیچ اصلی است وضمنا" خازن با سیم پیچ کمکی سری شده است.
عیب یابی موتور های آسنکرون - معیوب شدن موتور ها یا مربوط به قطعات برقی مثل سیم پیچ ها وخازن است یا مربوط به قطعات مکانیکی مثل بلبرینگ و بوشن ها .
عیب یابی قطعات برقی :
عیب1- موتور اصلا"روشن نشده و جریانی از مدار عبور نمی کند.
علت1 -جایی از مدار قطع است.
رفع عیب1- با آوامتر تمام مدار شامل پریز،دوشاخه ،سیم های رابط،کلیدها واتصالات در تخته کلم موتور را بر رسی وعیب مربوطه را بر طرف می نماییم.
عیب2- موتور اصلا"روشن نشده وجریانی از مدار عبور نمی کند.
علت2 -سوختن فیوز.
رفع عیب2-ابتدا علت سوختن فیوز که مربوط به اتصالی می باشد را بررسی نموده پس از آن به تعویض فیوز می پر دازیم.

عیب3-موتور پس از روشن شدن خیلی زود داغ می شود.
علت3-موتور نیم سوز است.
رفع عیب3- در هر کدام از سیم پیچ های کمکی واصلی میتواند اتصال حلقه ویا اتصال کلاف به کلاف بوجود آمده باشد.بنابر این مسیر جریان الکتریکی کوتاه شده در نتیجه میدان مغناطیسی مناسب برای گردش بوجود نمی آید وباعث داغی موتور میشود.موتور های نیم سوز جریان بیشتری نسبت به موتور های سالم مشابه خود دریافت می کنند. برای رفع عیب در صورتی که محل اتصالی مشخص باشد وبتوان به نحوی آن را عایق نمود اقدام کرده ودر غیر این صورت موتور باید دو باره سیم پیچی شود.
عیب4- موتور پس از روشن شدن خیلی زود داغ می شود.
علت4- زیاد بودن بار موتور.
رفع عیب 4- هر موتوری دارای توان مکانیکی مشخص است در صورتی که بیش از توان مربوطه از موتور نیرویی خواسته شود جریان بیشتری از سیم ها عبور می کند که با سطح مقطع وتعداد دور آن ها همخوانی ندارد وباعث گرما در موتور و آسیب دیدن آن خواهد شد .برای رفع عیب باید بار موتور را کم نموده واز کار مداوم آن خود داری کرد.

عیب5- موتور پس از روشن شدن خیلی زود داغ می شود وزیر بار می خوابد.
علت 5- عمل نکردن کلید گریز از مرکز .
رفع عیب 5 - علاوه بر جریان در یافتی توسط سیم پیچ اصلی ،سیم پیچ کمکی نیزچون از مدار خارج نمی شود جریان دریافت می کند .برای اطمینان از صحت عمل کرد کلید گریز از مرکز باید به صدای کنتاکت آن در حالت دور گرفتن موتور وهمچنین از دور افتادن آن گوش کرد .برای رفع عیب باید کلید سرویس ویا تعویض شود.
عیب 6- با روشن کردن موتور صدای زیادی شنیده می شود ولی به گردش در نمی آید.
علت 6- خرابی کلید گریز از مرکز .
رفع عیب 6- درصورتی که کنتاکت های کلید در حالتی که موتور خاموش بوده وصل نشده باشد.درزمان شروع بکار ،سیم پیچ راه انداز در مدار قرار نگرفته وطبیعتا"موتور بگردش نمی افتد.برای رفع عیب کلید را با آوامتر امتحان ودر صورت معیوب بودن تعویض می نماییم.

عیب 7- با روشن شدن موتور صدای زیادی شنیده می شود ولی به گردش در نمی آید.
علت 7 - قطعی سیم پیچ اصلی یا کمکی .
رفع عیب 7 - به کمک آوامتر هر دو مدار را امتحان ودر صورت مشخص بودن محل پارگی ،آن را تعمیر می نماییم.

عیب 8 - با روشن شدن موتور صدای زیادی شنیده می شود ولی به گردش در نمی آید.
علت 8 - نیم سوز بودن یا سوختگی موتور .
رفع عیب 8 - موتور سریعا"داغ شده وجریان زیادی می کشد همچنین بوی سوختگی ویا دود از مشخصه های آن است.رفع عیب سیم پیچی مجدد است.

عیب 9 - با روشن کردن موتور صدای زیادی شنیده می شود ولی به گردش در نمی آید.
علت 9 - خرابی خازن.
رفع عیب 9 - خازن ها به منظور راه اندازی موتور بکار رفته اند خازن را مطابق با مطالبی که در مورد عیب یابی خازن ها گفتیم آزمایش نموده در صورت نیاز آن را تعویض می کنیم.

عیب 10 - با روشن کردن موتور فیوز عمل کرده مدار قطع می شود.
علت 10 - اتصال کوتاه در مدار اصلی موتور .
رفع عیب 10 - دوشاخه ،سیم های رابط وجعبه اتصالات موتور را بررسی کرده در صورت پیدا کردن محل اتصالی آن را مرتفع می نماییم.


عیب 11 - با روشن کردن موتور فیوز عمل کرده مدار قطع می شود.
علت 11 - سوختگی کامل موتور
رفع عیب 11 - با مشاهده استاتور وسیم پیچ های مربوطه عیب حاصل تایید گردیده وبرای رفع آن باید موتور سیم پیچی گردد.
عیب 12 - با روشن کردن موتور فیوز عمل کرده مدار قطع می شود.

علت 12 - اتصال کوتاه در خازن
رفع عیب 12 - اگر با جدا کردن خازن از مدار و به برق زدن موتور فیوز دیگر عمل نکرد عیب از خازن است وباید آن را تعویض نمود.
عیب یابی قطعات مکانیکی
عیب 1 - محور موتور چه در حالت روشن وچه در حالت خاموشی به سختی حرکت می کند.
علت 1 -بطور کلی خرابی بلبرینگ ها ویاطاقان های دو سر محور موتور .
رفع عیب 1 - خرابی بلبرینگ ها شامل الف - ترک برداشتن حلقه های بلبرینگ،ترک بر داشتن ساچمه ها و غلطک ها .ب - بوجود آمدن حفره وشیار در سطح داخلی حلقه ها که علت آن وجود ذرات سخت بین ساچمه وحلقه می باشد.ج - گریپاژ (عدم چرخش ساچمه ها ) که ناشی از کثیفی و سخت شدن گریس بلبرینگ می باشد. د - فرسودگی وپوسیدگی - که به علت جازدن نادرست بلبرینگ ونفوذ رطوبت وعدم گریس کاری مناسب بوجود می آید. برای تشخیس عیوب گفته شده بلبرینگ را از نظر ظاهری مشاهده ولقی بین حلقه وساچمه را امتحان می کنیم . همچنین با چرخش بلبرینگ اگر صدای غیر عادی شنیده شود دلیل برخرابی آن می باشد که باید تعویض گردد.
عیب 2 - گاهی اوقات محور موتور با صدای زیادی می چرخد.
علت 2 - چرخش حلقه بیرونی بلبرینگ در جای خود.
رفع عیب 2 - جازدن نادرست بلبرینگ وعدم گریس کاری می تواند باعث لقی بلبرینگ در جای خود شود . رفع عیب-تعویض بلبرینگ در صورت معیوب بودن بوش زدن وتراش کاری جای آن یا تعویض دری موتور.
2- موتور های یونیورسال- این موتور ها که هم با جریان متناوب وهم با جریان مستقیم کار می کنند از دو قسمت اصلی تشکیل شده اند. الف:قطب ها (بالشتک ها ) ب - آرمیچر
در این موتور ها میدان مغناطیسی قطب ها بر خلاف موتور های آسنکرون دوار نیست وسیم پیچ آرمیچر که قسمت گردنده موتور است با سیم پیچ قطب ها سری بسته شده است . پس از عبور جریان از مدار فوق خطوط قوای مغناطیسی قطب ها با خطوط قوای آرمیچر عکس العمل نشان داده وباعث گردش موتور می شود .سرعت این موتور ها بالا بوده وخیلی سریع به سرعت نهایی می رسند. از این موتور ها در اکثر لوازم برقی خانگی مثل چرخ گوشت ،آب میوه گیری ،هم زن ،آسیاب و... استفاده می شود. برای برقراری ارتباط قطب ها با آرمیچر که گردان می باشد از قطعه ای بنام کلکتور استفاده می شود . کلکتور از تیغه های مسی کنار هم تشکیل شده است که به شکل استوانه روی محور قرار دارد . تیغه ازهمدیگر واز محور آرمیچر بوسیله میکا عایق شده اند وسیم پیچ های داخل شیار آرمیچر به وسیله پیچک ها به یکدیگر وصل می شوند. دو قطعه ذغال به همراه فنر پشت آن ها ارتباط قطب ها با کلکتور را میسر می سازد.
عیب یابی موتور های یونیور سال :
عیب 1 - موتور روشن نمی شود.
علت 1 - نبودن برق.
رفع عیب 1 - پریز ،دوشاخه وسیم رابط را با آوامتر آزمایش نموده ورفع عیب می کنیم.
عیب 2 - موتور روشن نمی شود.
علت 2 - کوتاه شدن ذغال ها.
رفع عیب 2 - چون ذغال ها جزیی از مدار سری موتور می باشد.با کوتاه شدن آن ها ممکن است مدار قطع گردد وموتور روشن نشود با تعویض ذغال رفع عیب می شود در صورت نبودن ذغال در اندازه مورد نظر می توان از ذغال بزرگ تر استفاده کرده وبا سوهان آن را به اندازه دلخواه در آورد.

عیب 3 - موتور روشن نمی شود.
علت 3 - خرابی فنر ذغال ها
رفع عیب 3 - به منظور درگیر بودن همیشگی ذغال با کلکتور از قطعه ای فنر در پشت ذغال استفاده می شود گاهی در اثر رطوبت ویا کار زیاد خاصیت خود را از دست داده ومدار قطع می گردد. باتعویض فنر رفع عیب می شود

منبع :

متن از ewa.ir

تاریخ انتشار : یکشنبه 12 دی 1389 - 0:25


درباره تکنولوژی‌های باند وسیع
طبقه بندی : برق - مقالات

ظهور اینترنت انواع جدیدی از سرویس‌ها و کاربردها را- از جمله "وب‌سواری" ، "تبادل بلادرنگ پیام" ، "به‌اشتراک‌گذاری فایل" ، "تجارت الکترونیکی" و "پست الکترونیکی" - به ‌وجود‌ آورده است. فناوری‌های باند وسیع ضمن ایجاد کاربردهای جدید، سرعت بهره‌گیری از این کاربردها را بیشتر می‌کنند؛ از سوی دیگر، این فناوری‌ها بر سرعت گسترش کاربردها از رایانه‌ها به سایر تجهیزات (به‌عنوان مثال تجهیزات الکترونیک مصرفی، گوشی‌های موبایل و تلویزیون‌ها) می‌افزایند. این فناوری در حالی ظهور می‌کند که بسیاری از پتانسیل‌های اینترنت هنوز کاملاً برملا نشده است و این پدیده در حال همگرایی با تمامی ارکان زندگی روزمره است.

در این بخش برخی کاربردهای عمده‌ای را که فناوری باند وسیع ایجاد و یا به‌کارگیری آن را تشدید کرده است، بررسی خواهیم کرد. در بحث کاربری‌های باند وسیع ایجاد ارزش افزوده برای همگانی‌شدن سرویس‌های جدید بسیار مهم است. در ضمن ابزار دسترسی کاربر به سرویس‌ها باید امکانات لازم را برای مدیریت کامل سرویس‌های مورد استفاده به وی بدهد؛ به عبارت دیگر ابزارهای دسترسی باید مطابق‌ با نیازهای کاربر و شامل انواع مختلف سرویس باشند.در ادامه معرفی فناوری‌ها و کاربردهای باند وسیع، در این شماره به معرفی "سرویس‌های چند‌رسانه‌ای باند وسیع" می‌پردازیم. شاید شنیدن واژه "چند‌رسانه‌ای" در ابتدای امر، یاد‌آور فیلم، موسیقی، بازی و... باشد؛ اما کاربردهای چندرسانه‌ای محدود به این موارد نیست. در این مقاله با هدف آشنایی خوانندگان با جدیدترین پیشرفت‌های این حوزه، به معرفی تعدادی از سرویس‌های چند‌رسانه‌ای مبتنی بر فناوری باند وسیع می‌پردازیم.
سرویس‌های چندرسانه‌ای باندوسیع
سرویس‌های چندرسانه‌ای باند وسیع به سرویس‌هایی گفته می‌شود که بر اساس تقاضای کاربرانی چون خانوارها، بنگاه‌ها و کاربران تلفن همراه، تولید و تحویل آنها می‌شوند. این سرویس‌ها شامل سرگرمی (فیلم‌ها، بازی‌های تعاملی و پخش تلویزیونی)، آموزش الکترونیکی و خودآموزی آن‌لاین است. این سرویس‌ها اصطلاحاً استریم نامیده می‌شوند. دلیل این نامگذاری تحویل محتوای این سرویس‌ها به‌صورت یک جریان پیوستة بلادرنگ از اطلاعات دیجیتالی به کاربر است.
مزیت اصلی این سرویس‌ها این است که به کاربر امکان می‌دهند که آنچه را که می‌شنود و می‌بیند کنترل کند؛ در این حالت کاربر چون دیگر مجبور نیست که برنامة خود را بر اساس برنامه‌های از پیش تعیین‌شدة سرویس‌های پخش تلویزیونی هماهنگ کند، طبیعتاً آزادی عمل بیشتری برای تنظیم برنامه‌های سرگرمی خود خواهد داشت.
این سرویس‌ها به دلیل اینکه مبتنی بر تقاضای کاربران مختلف هستند، اصطلاحاً "رسانة مبتنی بر تقاضا" نامیده می‌شوند. این مفهوم گسترة وسیعی از کاربردها از جمله فیلم، موسیقی، بازی‌های تعاملی، دروس دانشگاهی، تماس تلفنی - ویدئویی و وضعیت سبد سهام را در برمی‌گیرد.
این سرویس‌ها منابع درآمد جدیدی برای اپراتورها، فراهم‌آورندگان خدمات و صنعت رسانه ایجاد می‌کنند. این مزیت از طریق ایجاد نوع جدیدی از تعامل دوطرفه بین خدمات‌دهنده و مشتری به‌وجود می‌آید. به‌عنوان مثال، خدمات‌دهندگان می‌توانند مذاق کاربران را ردیابی و ثبت‌ کنند و بر اساس این اطلاعات پیام‌های بازرگانی دلخواه کاربر را برای وی نمایش دهند. البته برای همگانی‌شدن این سرویس‌ها باید محتوایی غنی، برای طیف گستردة سلایق کاربران، در دسترس باشد.
رشد بازار این خدمات عمدتاً به سه عامل وابسته است: اول اینکه فراهم‌آورندگان محتوا که باید محتوایی متنوع تولید کنند؛ دوم فناوری‌های جدید باند وسیع که باید دسترسی به باندوسیع را با هزینة کمتری ممکن سازند و سوم آگاهی عمومی. چالش اصلی توسعة این سرویس‌ها، همانند تمامی سرویس‌های باند وسیع این است که تا از آنها استفاده نشود مزیت‌شان برای کاربر آشکار نخواهد شد.
انقلابی که در کانال‌های تلویزیونی در دهه‌های 1980 و 1990 در ایالات متحده به وقوع پیوست مزایای زیادی برای مصرف‌کنندگان به‌همراه داشت. خانوارها دیگر مجبور نبودند که فقط از چند کانال تلویزیونی خاص استفاده کنند، بلکه می‌توانستند از بین صدها کانال که برنامه‌های سرگرمی، بازی، فیلم و هزاران برنامة متنوع دیگر را پخش می‌کردند، برنامه مورد نظر خود را انتخاب کنند. امروزه خانوارها با دسترسی باندوسیع می‌توانند تمامی کانال‌های مورد علاقة خود را به صورت آن‌لاین مشاهده کنند و اطلاعات و برنامه‌های مورد نیاز خود را با سرعت بالا دانلود کنند. موجی که استفاده از این کاربردها به وجود می‌آورد، تقریباً معادل همان موجی است که ظهور تلویزیون کابلی در ایالات متحده به وجود آورد.
در یک محاسبة نوعی در ایالات متحده، این مسأله ارزش‌افزوده‌ای در حدود 77 تا 142میلیارد دلار در سال برای آن کشور به همراه خواهد داشت.
DMB
DMB یک سرویس پخش چندرسانه‌ای تعاملی سیار است که سرویس‌های باکیفیت صوت و داده را روی یک ابزار دستی یا از طریق وسیلة نقلیه در اختیار کاربر قرار می‌دهد. این سرویس نوع توسعه‌یافتة سرویس پخش صوتی دیجیتال (DAB) است. به‌وسیلة این سرویس می‌توان از طریق یک صفحة نمایش حداکثر 7 اینچی به سرویس‌های داده و صوت با کیفیت CD‌ و نیز پخش HD سیار در سرعت حرکت حدود 200 کیلومتر بر ساعت دسترسی پیدا کرد. از لحاظ روش ارائه دو نوع "DMB زمینی" و "DMB ماهواره‌ای" وجود دارد. باند فرکانسی مورد استفاده در T-DMB‌ (DMB زمینی) در حدود 200 مگاهرتز و برای S-DMB (DMB ماهواره‌ای) در حوالی 6/2 گیگاهرتز قرار دارد. هرچند که قیمت گوشی‌های این نسخه در مقایسه با گوشی‌های T-DMB بیشتر است، کرة‌جنوبی و ژاپن به عنوان اولین کشورهای بهره‌گیرنده از این سرویس بیشتر بر روی S-DMB تمرکز دارند. نیاز به نصب تجهیزاتی برای ایجاد پوشش درون ساختمان‌ها مشکل دیگر در کاربری S-DMB است. از لحاظ نوع سرویس این دو نسخه هیچ تفاوتی با هم ندارند، ولی قرار گرفتن باند فرکانسی تلویزیون‌های دیجیتال در محدودة قابل ارائه توسط S-DMB موجب استفادة بیشتر از آن شده است.

نهادهای استانداردسازی جهانی همچون ITU و ETSI‌ در حال کار بر روی نسخه‌های جدید استانداردهای جهانی برای این سرویس هستند. نسخه‌هایی نیز برای ارائة سرویس در این حوزه توسعه یافته و در دسترس عموم قرار گرفته‌اند. صنعت DMB‌ کرة‌جنوبی قصد دارد استانداردی را که خود در کشور کرة‌جنوبی توسعه داده است، در بدنة استاندارسازی نهادهای استانداردسازی چندملیتی همچون ITU‌ و ETSI‌ وارد کند و برای این سرویس در بازارهای خارج از کرةجنوبی مشتری بیابد. در حال حاضر استانداردهایی چون eureka-147 برای T-DMB‌ و ITU-R-BO یا همان استاندارد E -system برای S-DMB متداول‌اند. سیستم‌های T-DMB اساساً مبتنی بر DAB و سیستم‌های S-DMB شبیه CDMA هستند.
زادگاه این سرویس همانند بسیاری از سرویس‌های باندوسیع کشور کرةجنوبی است. در واقع این کشور یک بستر آزمون برای سرویس DMB‌ است. ارائة این سرویس در شهر سئول طبق برنامه‌ریزی‌ها تا نیمة سال 2005 به پایان رسیده است ]1[. پوشش تمام کشور نیز بعد از تغییراتی در تخصیص طیف فرکانس ملی از سال 2006 آغاز خواهد شد. در حال حاضر این کشور سه باند را در باند VHF برای ارائة این سرویس در نظر گرفته است. پیش‌بینی می‌شود که ارائة این سرویس در کرةجنوبی، تا سال 2010 سودی بالغ بر 4/11تریلیون وون در زمینة تولید، و 7/3تریلیون وون در زمینة تجهیزات و سرویس‌های ارزش‌افزوده برای این کشور ایجاد کند. ارائة این سرویس سیار رشد پخش دیجیتال را نیز تسریع خواهد بخشید و موج جدیدی در بازار محتوا به وجود خواهد آورد.
این سرویس یک رقیب جدی برای سرویس VOD سیار محسوب می‌شود. از آنجا که VOD‌ بر روی شبکه‌های مبتنی بر CDMA ارائه می‌شود، به راحتی مقیاس‌پذیر نیست و با افزایش تعداد کاربران کیفیت آن کاهش می‌یابد. در صورتی‌که DMB‌ با این مشکل مواجه نیست و در تعداد کاربران محدودیتی ندارد؛ چراکه واقعاً یک سیستم پخش تلویزیونی است.
WiBro
سرویس WiBro‌ یک سرویس اینترنت بدون سیم در فرکانس 3/2 گیگاهرتز، با داشتن امکان جابه‌جایی است که دسترسی به پهنای باندوسیع (حداکثر 30 مگابیت‌برثانیه) را در هر جا و مکانی، چه متحرک و چه ثابت، در اختیار کاربر قرار می‌دهد. اشباع بازار تلفن ثابت، تلفن همراه و اینترنت باند وسیع ثابت، نیاز به یک نیروی پیشران بازار و نیز خلق بازارهای جدید را بیش از پیش مطرح می‌کند. سرویس WiBro‌ پاسخی به این نیاز است. این سرویس که از طریق آن می‌توان با قیمت معقول و بدون‌سیم به اینترنت پرسرعت متصل شد، هم راحتی کاربر را به دنبال دارد و هم سرویس‌ها و کاربردهای جدیدی را به دنبال خواهد آورد.
از یک دیدگاه می‌توان WiBro‌ را در حوزة فناوری‌های ارائة باندوسیع قرار داد. در این حالت می‌توان آن را قابل مقایسه با فناوری‌های WiMax (مبتنی بر IEEE 802.16 d) و WLAN (مبتنی بر IEEE 802.16 a) دانست. در حالی‌که WLAN برای محدودة درون ساختمان و WiMax برای محدودة بیرون ساختمان بهینه شده‌اند، WiBro‌ هم برای درون و هم برای بیرون ساختمان بهینه شده است. در ضمن WiBro، برای کاربران متحرک (حداکثر تا سرعت 60 کیلومتر در ساعت) نیز عمل می‌کند، در حالی‌که این ویژگی‌ در WiMax و WiFi‌ وجود ندارد.
این سرویس به‌زبانی دیگر، نسخه‌ای از استاندارد IEEE 802.16 e‌ است، که زادگاه آن کشور کرةجنوبی است. در حال حاضر اپراتورهای این سرویس در کشور کرةجنوبی انتخاب شده‌اند و ارائة تجاری این سرویس از سال 2006 آغاز خواهد شد ]1[. انتظار می‌رود که ارائة این سرویس‌ها بتواند تا سال 2010 سودی بالغ بر 9/12تریلیون وون در زمینة تولید و 8/9تریلیون وون در زمینة تجهیزات و سرویس‌های ارزش‌افزوده برای کشور کرة‌جنوبی ایجاد کند. تعداد مشترکین این سرویس در کشور کرة‌جنوبی تا انتهای سال 2010 بالغ بر 10میلیون نفر پیش‌بینی می‌شود. در جدول2 مشخصات فنی WiBro ارائه شده است.

سرویس‌های خانة دیجیتالی که به مجموعه‌ای از سرویس‌ها از جمله کنترل وسایل الکترونیک مصرفی، تلویزیون دیجیتال تعاملی، آموزش الکترونیکی و مراقبت‌های بهداشتی اطلاق می‌شود، در آینده‌ای نزدیک ارائه خواهند شد. به کمک این سرویس‌ها می‌توان از هر نقطه‌ای در خانه به اینترنت و سرویس‌های صوتی و تصویری دسترسی پیدا کرد و نیز وسایل الکترونیکی درون خانه را از بیرون خانه کنترل و یا با کمک یک web camera وضعیت درون خانه را پایش کرد.
نرخ‌های دادة مورد نیاز برای ارائة سرویس‌های خانة دیجیتالی در گسترة وسیعی قرار می‌گیرند. به عنوان مثال اتوماسیون خانه و سیستم‌های امنیتی به پهنای باند حداکثر تا 500 کیلوبیت‌برثانیه؛ اینترنت پرسرعت، خطوط تلفنی چندخطه و تماس تلفنی ویدئویی به پهنای باندی در حد 500 کیلوبیت تا 5 مگابیت‌برثانیه؛ و سرویس‌های پخش تلویزیونی استاندارد و کیفیت بالا عمدتاً به پهنای باندی بیش از 5 مگابیت‌برثانیه؛ و برای بهبود امکان ارائة سرویس‌های ویدئویی روش‌های کدینگ متفاوتی تابه‌حال ارائه شده است. در این روش‌ها که به ترتیب با کیفیت عبارتند از MPEG-1، MPEG-2 و H.26L، روش دوم در حدود 40-30درصد نسبت به روش اول، و روش سوم در حدود 2 برابر نسبت به روش دوم دارند.
در بحث خانة دیجیتال نکات ظریف بسیاری مطرح هستند. از جمله اینکه در یک خانة آپارتمانی دیجیتال بسیاری از وسایل از نوع یکسان باید بتوانند به صورت همزمان فعالیت کنند؛ لایه‌های فیزیکی زیادی از سیمی و بدون سیم باید بتوانند باهم تعامل داشته باشند؛ و انواع مختلف محتوا باید حتی تا موقعی که مصرف می‌شوند نیز در مقابل کپی محافظت شده باشند، یک خانة دیجیتال یک "محیط دسترسی اشتراکی" است و باید "حریم شخصی" افراد در آن به طور کامل رعایت شود؛ در ضمن باید هزینة دسترسی به سرویس‌های خانة دیجیتال به اندازه‌ای معقول باشد که امکان دسترسی عموم فراهم باشد.
این سرویس به دلیل ارتباطش با بخش‌های مختلف اقتصادی از جمله مخابرات، ساختمان، پخش تلویزیونی و صنعت الکترونیک اثرات قابل توجهی بر اقتصاد ملی خواهد داشت.
همانند بسیاری از سرویس‌های مخابراتی این سرویس برای اولین بار جزء برنامه‌های دولت کرة‌جنوبی قرار گرفت ]1[. این کشور تا انتهای سال 2005 حدود 2 میلیون خانه و تا انتهای سال 2007 حدود 10 میلیون خانه (60درصد کل خانوارهای کشور کرةجنوبی) را به سرویس‌های خانة دیجیتال مجهز خواهد کرد. دولت کرة‌جنوبی، برای تشویق صنعت، وام‌های کم‌بهره در اختیار آنان قرار خواهد داد. انتظار می‌رود که ارائة این سرویس‌ها تا سال 2010 سودی بالغ بر 110تریلیون وون در بخش تولید و 73تریلیون وون در بخش تجهیزات و سرویس‌های ارزش افزوده برای کشور کرةجنوبی به ارمغان آورد.
تله‌ماتیک
تله‌ماتیک یک سرویس چندرسانه‌ای است که مجموعة سرویس‌های سرگرمی،‌ اطلاعات ترافیک، اطلاعات شهری، اطلاعات مراکز اضطراری و سایر سرویس‌های مرتبط را درون وسایل نقلیه در اختیار کاربران قرار می‌دهد. این اطلاعات بر اساس موقعیتی که وسیلة نقلیه در آن قرار دارد، به‌روز می‌شوند. سرویس‌های تله‌ماتیک که برای حوزه‌های مخابرات و خودرو یک سرویس ارزش‌افزوده محسوب می‌شوند، اینترنت را به کمک شبکه‌های سیمی، بدون‌سیم و پخش تلویزیونی وارد وسایل نقلیه می‌کند.
این سرویس نیز برای اولین بار در کشور کرة‌جنوبی ارائه شده است. پیش‌بینی می‌شود که این فناوری تا انتهای سال 2005 حدود 750هزار مشترک و تا انتهای سال 2007 حدود 4میلیون مشترک جذب کند ]1[. البته هنوز کارهایی برای سیستماتیک‌کردن فرایند انتقال اطلاعات ترافیک، نقشة راه‌ها و توریسم و نیز نظام تعرفه‌گذاری این فعالیت‌ها باید انجام شود. برای جلب توجه عمومی به این سرویس‌ها پروژه‌هایی به صورت آزمایشی در جاهای مختلف راه‌اندازی شده است. انتظار می‌رود که ارائة این سرویس‌ تا سال 2010 سودی بالغ بر 9/5تریلیون وون در بخش خدمات و 9/16تریلیون وون در بخش تجهیزات برای کشور کرةجنوبی به بار آورد. امید است که با ارائة این سرویس هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی و ترافیک‌های غیرضروری شهری به شکل قابل‌ توجهی کاهش یابد.
RFID
RFID‌ یک فناوری سنسوری است که با استفاده از برچسبی بر روی محصولات اطلاعات روی آنها و نیز اطلاعات محیطی (درجة حرارت، میزان رطوبت و یا اطلاعات بهداشتی در مورد فاسد یا سالم‌بودن مواد غذایی) را تشخیص می‌دهد. این فناوری در حال حاضر بسیار شبیه به فناوری بارکُد است. ولی در آینده موارد استفادة آن و نیز اطلاعات فراهم‌شده توسط آن به‌طور کامل متحول خواهند شد.
بارکُدها توسط یک لیزر به‌صورت نوری اسکن می‌شوند. در بارکُد از کُدهای عددی و حرفی برای شناسایی محصول استفاده می‌شود.
در RFID شناسه‌ها تا حدودی شبیه بارکُد هستند، ولی عمل خواندن با استفاده از امواج رادیویی صورت می‌گیرد. از سوی دیگر، دیگر نیازی نیست که عمل خواندن در امتداد خط دید صورت گیرد، بلکه در هر نقطه‌ای در فاصلة حدوداً 100 متری این کار امکان‌پذیر است. اطلاعاتی که در بارکُد قابل انتقال هستند، می‌توانند تا حداکثر 30 بایت افزایش یابند، در حالی‌که این رقم برای RFID‌ تا حدود 125 کیلوبایت یا 1 مگابیت قابل افزایش است. در ضمن شناسه‌ها باید علاوه‌بر داشتن قابلیت خواندن، به دفعات نیز قابل نوشتن باشند. ساده‌ترین کاربرد این فناوری در فروشگاه‌های خرده‌فروشی است. در این فروشگاه‌ها برای هر محصول تنها یک بیت استفاده می‌شود و در درب خروجی وضعیت این بیت از لحاظ مجاز بودن محصول برای خروج از فروشگاه چک می‌شود.
انتظار می‌رود که از این تکنولوژی به صورت وسیعی زندگی روزمرة ما (در زمینه‌هایی چون شبکه‌سازی خانه‌ها، بنادر، پایانه‌های اخذ عوارض، کارت‌های هوشمند، کاربردهای امنیتی و توزیع کالاها)‌ استفاده شود.
بازة فرکانسی مورد استفاده در این فناوری بسته به جدول تخصیص فرکانس هر کشور دارد. طبعاً سیگنال‌های با فرکانس پایین فاصلة بیشتری را پوشش می‌دهند و به راحتی در اشیاء نفوذ می‌کنند. مشکل عمده در فرکانس‌های پایین، پایین‌بودن نرخ بیت قابل استفاده است. در فرکانس‌های بالا مسأله دقیقاً بر عکس است. هر چند که در حال حاضر اختلاف فراوانی در باند فرکانسی تخصیص‌یافته در بین کشورهای مختلف وجود دارد، ولی یک ارادة واحد جهانی برای یکسان‌کردن این باند تا سال 2010، مصمم است.
عاملی که سرعت به‌کارگیری این فناوری را افزایش می‌دهد گرایش بنگاه‌های غول‌پیکر خردة فروشی جهان برای استفاده از این فناوری است. البته تاکنون قیمت بالای برچسب‌های مورد استفاده در مقایسه با بارکُد مانع همگانی‌شدن این فناوری شده بود.
به‌رغم تمایل فراوانی که برای استفاده از این فناوری وجود دارد، هنوز مسائل چالش‌برانگیز زیادی حل‌نشده باقی مانده‌اند. مسألة اول قیمت‌های بالای این فناوری است. مسألة دوم تدوین پروتکل‌های مختلف توسط مراکز مختلف است که باید برای ایجاد همگونی و نیز تعامل آنها چاره‌ای اندیشید. مسألة سوم و مهمتر از همه زیرساخت باندوسیع مورد نیاز برای این فناوری است که در صورت فراهم‌بودن توسعة آن را با مشکل مواجه خواهد کرد.
بر اساس پیش‌بینی‌ها استفادة همگانی از این سرویس تا انتهای سال 2005 به اوج خود خواهد رسید. به‌عنوان مثال استاندارد 433 مگاهرتز این فناوری در کرةجنوبی رواج یافته است ]1[. نسخة سیار این فناوری نیز به‌زودی ارائه خواهد شد. توسعة این سرویس نیز در دستور کار کشور کرةجنوبی قرار گرفته است و این کشور انتظار دارد با استفادة همگانی این سرویس تا سال 2010 سودی بالغ بر 7/7تریلیون وون در تولید کالا و خدمات ایجاد کند.
VoD
سرویس VoD امکان انتخاب و تماشای تصاویر ویدئویی را به صورت تعاملی به کاربران می‌دهد. یک سیستم VoD نوعی شامل یک سِروِر ویدئو، یک شبکة مخابراتی و یک واسط کاربر است. سِروِر مورد نظر حجم زیادی تصویر دیجیتال را به صورت فشرده ذخیره می‌کند و بنا به درخواست کاربر روی شبکة مخابراتی توزیع می‌کند. واسط کاربر نیز تلویزیون را به شبکه مخابراتی وصل می‌کند. سیستم‌های VoD‌ در سرگرمی‌های خانگی، کتابخانة دیجیتال مراکز آموزش ارتباطات راه دور، خرید از راه دور و پزشکی از راه دور استفاده می‌شوند.
فیلم‌های قرار گرفته در سرورها عمدتاً 90 الی 120 دقیقه‌ای و با فرمت MPEG-2 هستند و برای نمایش بلادرنگ آنها نیاز به پهنای باند حداقل 5/1مگابیت‌بر ثانیه است. ذخیره‌سازی یک فیلم دوساعته با این کیفیت نیاز به 3/1گیگابایت فضای حافظه دارد. خاصیت تعاملی این سرویس نگه‌داشتن، جلوبردن، عقب‌بردن، پرش از پیام‌های بازرگانی ذخیره‌سازی برای مشاهدة بعدی و تماشای ویدئو در هر زمانی و در هر مکانی و با هر ویژگی تعاملی را برای کاربر ممکن می‌سازد.
سرویس VoD برای اولین بار در سال 1990 در کشور هنگ‌کنگ ارائه شد. از آنجا که این فناوری در آن سال‌ها هنوز بالغ نشده بود و بسیاری از مردم به پرداختن وجه در ازای دریافت تصاویر تلویزیونی عادت نداشتند، این سرویس نتوانست مشتریان قابل توجهی داشته باشد. شرکت ارائه‌کنندة این سرویس متحمل زیان سنگینی شد و ارائة سرویس را در سال 2000 متوقف کرد. تنها با پیشرفت‌های اخیر در فناوری‌های باندوسیع و فناوری‌های ذخیره و بازیابی داده‌های با حجم زیاد بود که این سرویس در دسترس همگان قرار گرفت. طی چند سال اخیر نیز سرمایه‌گذاری‌های قابل توجهی برای ارائة این سرویس انجام شده است؛ بخش عمدة این سرمایه‌گذاری توسط اپراتورهای تلویزیون کابلی انجام شده است. بر اساس یک براورد سود حاصل از این سرویس‌ها در ایالات متحده در سال 2008 بالغ بر 71میلیارد دلار خواهد بود.

تاریخ انتشار : پنجشنبه 9 دی 1389 - 13:23

نچه در مورد باتری ها باید بدانید - نیروگاه مینیاتوری
طبقه بندی : برق - مقالات
باتری یکی از پرکاربردترین و مهم‌ترین وسایلی است که در زندگی روزمره با آن سر و کار داریم. ما از باتری‌ها در همه جا استفاده می‌کنیم: ماشین، تلفن‌همراه، لپ‌تاپ، پخش‌کننده موسیقی و … . ما امروز قصد داریم به نحوه کارکردن باتری‌ها نگاهی بیندازیم و شما را با شیوه‌های استفاده بهینه از آن‌ها آشنا کنیم.
ساخت باتری با ساختار پیشرفته کنونی، نخستین بار در سال 1800 میلادی شکل گرفت. الساندرو ولتا - دانشمند ایتالیایی- برای نخستین بار یک پیل با نام "پیل ولتایی" ساخت که در آن دو صفحه فلزی یکی از روی و دیگری از نقره به عنوان الکترودها استفاده می‌شدند. این دو صفحه در محلول آب نمک قرار گرفته و توسط یک صفحه مقوایی نازک از هم جدا می‌شدند. هنگامی‌که دو سر بالایی صفحه‌های فلزی توسط سیم به هم وصل شدند، درون سیم جریان الکتریسته برقرار شد. ولتا سعی کرد که پتانسیل الکتریکی ایجاد شده را اندازه‌گیری کند. این پتانسیل الکتریکی همان ولتاژ نام گرفت که بعد از او با واحد" ولت" سنجیده می‌شود.
آنچه که امروز به نام باتری می‌شناسیم در واقع همان پیل ولتایی در شکل جدیدتر و پیشرفته‌تر است.
نحوه عملکرد باتری
باتری وسیله‌ای است که انرژی شیمیایی را به انرژی الکتریکی تبدیل می‌کند. باتری‌های امروزی مثل باتری‌های AA، C یا D، دو انتهای مثبت و منفی دارند. داخل تمام این باتری‌ها، همانند پیل ولتایی بوده و تنها از مواد مختلف و گوناگونی استفاده می‌کنند. در تمام باتری‌ها از فلزات برای الکترود و از مواد دیگری که مشابه آب نمک هستند، برای الکترولیت استفاده می‌شود. الکترودها با هم در تماس مستقیم نبوده و تنها تماس آن‌ها از طریق الکترولیت صورت می‌گیرد.
وقتی یک سیم به قطب‌های مثبت و منفی باتری وصل می‌شود جریان الکتریسته از قطب منفی به سمت قطب مثبت سیم به حرکت در می‌آید. حرکت جریان درون سیم، در واقع حرکت الکترون‌های داخل آن است که می‌تواند وسایل الکتریکی را به کار بیندازد.
پتانسیل الکتریکی ایجاد شده بین دو سر باتری، ولتاژ باتری نامیده شده و با واحد ولت سنجیده می‌شود.
میزان این پتانسیل یا نیروی محرکه به نوع واکنش صورت گرفته درون باتری بستگی داشته و مواد مختلف پتانسیل‌های گوناگونی را تولید می‌کنند.
انواع باتری‌ها
باتری‌ها در دستگاه‌های مختلفی استفاده می‌شوند. جدا از دستگاهی که باتری درون آن استفاده می‌شود، باتری‌ها به دو دسته اولیه (Primary) و ثانویه (Secondary) تقسیم می‌شوند. در باتری‌های اولیه با مصرف مواد شیمیایی داخل باتری، عمر باتری به پایان می‌رسد، در حالی‌که باتری‌های ثانویه قابلیت شارژ مجدد دارند. در باتری‌های ثانویه، با وصل کردن باتری مصرف شده به جریان الکتریسته، ترکیب شیمیایی مواد داخل باتری به حالت اولیه بازگشته و امکان استفاده مجدد از باتری فراهم می‌شود. با این حال به دلایلی چون خوردگی داخلی، از دست رفتن ماده الکترولیت و مواد فعال داخل باتری، این نوع باتری‌ها را تنها به تعداد معین و محدود می‌توان شارژ مجدد کرد.
باتری‌های اولیه
باتری‌های ارزان قیمت AA ،C و باتری‌های خشک نوع D، در این دسته قرار می‌گیرند. در این باتری‌ها از کربن و روی به عنوان الکترود و از یک خمیر اسیدی به عنوان الکترولیت استفاده می‌شود. این باتری‌ها، ولتاژ 5/1 ولت تولید می‌کنند.
باتری‌های قلیایی (Alkaline) که توسط شرکت‌هایی چون Duracell و Energizer عرضه می‌شوند، به‌جای کربن از اکسید منیزیم استفاده می‌کنند و همان‌طور که از نام باتری پیداست، الکترولیت اسیدی با یک ماده قلیایی جایگزین شده است. این باتری‌ها نیز خروجی 5/1 ولت دارند.
باتری‌های یکبار مصرف، برای مصرف فوری و ضروری تولید شده و پس از تمام شدن قدرت آن‌ها، باید دور ریخته شوند. این باتری‌ها معمولا برای دستگاه‌های قابل حمل که شدت جریان کمی را طلب می‌کنند و یا همیشه استفاده نمی‌شوند، به‌کار گرفته می‌شوند. ساعت‌ها و کنترل‌ها جزو این دسته از دستگاه‌ها هستند.
باتری‌های ثانویه
این باتری‌ها قابل شارژ هستند. باتری‌های اتومبیل، نمونه‌ای از باتری‌های قابل شارژ هستند که سرب و اکسید سرب، الکترودها و یک اسید قوی، الکترولیت آن‌را تشکیل می‌دهد.
در باتری‌های نیکل- کادمیوم (NiCd)، کادیوم و هیدروکسید نیکل نقش الکترود را داشته و الکترولیت، هیدروکسید پتاسیم است. باتری‌های NiCd قادرند شدت جریان بسیار بالایی را تولید کنند و با شدت جریان بسیار بالا می‌توان آن‌ها را در مدت زمان کوتاهی شارژ کرد. این باتری‌ها از یک عیب بزرگ به نام اثر حافظه (Memory Effect) رنج می‌برند. زمانی‌که شارژ یک باتری NiCd به‌طور کامل تمام نشده باشد و اقدام به شارژ مجدد آن شود، دانه‌های کریستالی درون باتری تبلور یافته و رشد می‌کنند. این دانه‌ها، ظرفیت باتری را کاهش داده و حذف آن‌ها از باتری نیز دشوار است.
باتری‌های نیکل- هیدرید فلزی(NiMh) جایگزین بسیار مناسبی برای باتری‌های NiCd هستند، چرا که خصوصیات مشابه آن‌ها را داشته و از اثر حافظه نیز رنج نمی‌برند. هر دوی این باتری‌ها، خروجی 2/1 ولت دارند. تمام باتری‌های قابل شارژ‌، اگر مدت زمان طولانی استفاده نشوند، مقداری از شارژ خود را از دست می‌دهند. برای مثال، وقتی از یک باتری NiMh برای مدت 6 ماه استفاده نشود بین 20 تا 50 درصد شارژ خود را از دست خواهد داد. میزان هدر رفت شارژ به عواملی چون دمای نگهداری باتری بستگی دارد.
باتری‌های لیتیوم-یون (Li-ion) به‌طور گسترده در لپ‌تاپ‌ها و تلفن‌های همراه استفاده می‌شوند. این باتری‌ها از لیتیوم و کربن به عنوان الکترود استفاده می‌کنند. نسبت توان ذخیره شده به وزن باتری در این نوع باتری‌ها بسیار بالا بوده و سرعت از دست دادن شارژ به‌خاطر عدم استفاده نیز بسیار پایین است.
باتری‌های قابل شارژ نظیر NiMH، معمولا به صورت بدون شارژ به فروش می‌رسند و برای استفاده باید ابتدا شارژ شوند. با این حال برخی از مدل‌های جدید این باتری‌ها با شارژ به فروش می‌رسند.
باتری‌های پیشرفته
تولیدکنندگان باتری همیشه در راه بهبود باتری‌ها، استفاده از مواد شیمیایی جدیدتر با ظرفیت بالاتر و کاهش اندازه و وزن باتری‌ها حرکت کرده‌اند.
برای مثال Energizer ادعا می‌کند که باتری‌های سری Ultimate Lithium این شرکت، با دوام‌ترین باتری‌های سایز AA و AAA در جهان است. طبق اطلاعات موجود، این باتری‌ها 8 برابر باتری‌های معمولی، شارژ در خود نگه می‌دارند و یک سوم باتری‌های آلکالاین معمولی، وزن دارند. این باتری‌ها قادرند در شرایط عملیاتی فوق‌العاده بین 40- تا 60+ درجه سانتی‌گراد کار کنند. این باتری‌ها را تا 15 سال می‌توان نگهداری کرد. استفاده این باتری‌ها برای دستگاه‌های پیشرفته با تکنولوژی بالا مثل دوربین‌ها، ضبط کننده‌های موسیقی، ماوس و کیبورد و دستگاه‌های قابل حمل GPS توصیه می‌شود.
شرکت معروف Duracell نیز،‌یک باتری با نام PowerPix طراحی کرده که از تکنولوژی انحصاری این شرکت با نام NiOx بهره می‌برد. این شرکت ادعا می‌کند با این باتری‌ها می‌توانید با دوربین دیجیتالی خود بیش از 2 برابر بیشتر نسبت به باتری‌های آلکالاین معمولی عکس بگیرید.
برای استفاده بهینه و بهتر از باتری‌ها بد نیست نکات زیر را بدانید:
- کیفیت تمام باتری‌ها با گذشت زمان کاهش می‌یابد، حتی اگر مورد استفاده قرار نگیرند.
- سرعت از دست رفتن شارژ باتری در دماهای پایین،‌کم‌تر است.
- نگهداری باتری در دماهای بسیار بالا یا بسیار پایین، روی ولتاژ خروجی باتری تاثیر می‌گذارد.
- باتری‌های با ترکیب شمیایی مختلف را هرگز در یک دستگاه استفاده نکنید.
- ترکیب باتری‌های قابل شارژ و غیر قابل شارژ را نیز روی یک دستگاه نباید استفاده کرد.
- باتری‌های آلکالاینی در شرایط استفاده معمولی یا عدم استفاده، نشتی ندارند. با این حال، دمای بالا، استفاده از باتری‌های نو و کارکرده درکنار هم و استفاده از باتری‌هایی با ترکیب شمیایی مختلف در کنار هم، احتمال نشتی را افزایش می‌دهد.
- نشتی باتری به شدت سوزش‌آور بوده و نباید در تماس با پوست قرار گیرد.
- برای رسیدن به بالاترین کارآیی، باتری‌های قابل شارژی که برای مدت طولانی استفاده نشده‌اند را قبل از استفاده، حتما شارژ کنید.
- اگر قرار باشد تا دستگاهی برای مدت طولانی استفاده نشود، باتری‌های آن‌را خارج کنید.
تاریخ انتشار : پنجشنبه 20 آبان 1389 - 11:47
Admin Logo
themebox Logo