تبلیغات
دانش ما - مضرات سیگار

کنکور و نمونه سوال

مضرات سیگار

تاریخ:11 فروردین 90-10:57 ق.ظ

مضرات سیگار
طبقه بندی : بهداشت حرفه ای
سیگار و بیماریهای وابسته به آن :
كشیدن سیگار یكی از بزرگترین مشكلات بهداشتی قابل پیشگیری در جوامع مختلف میباشد مصرف سیگار به صورت یك عادت درجوامع مختلف و گروههای سنی مختلف در آمده است اغلب افراد سیگاری مدعی هستند كه سیگار باعث كاهش عصبانیت و تنش و رفع اضطراب و خستگی و به آرامش رسیدن میشود. در تحقیقات اغلب ثابت شده است كه شروع و سر آغاز مصرف دخانیات یك جنبه روانی دارد و سیگار تنها بطور موقت و گذرا اضطراب و عصبانیت را كاهش میدهد ولی ساعاتی بعد همان اضطراب و عصبانیت با شدت بیشتری بروز میكند.
خطرات سیگار:
1.احتمال سرطان ریه لب, دهان, حنجره, پانكراس , مثانه, ... با مصرف سیگار افزایش می یابد. حدود 8% سرطانهای ریه در رابطه با مصرف طولانی مدت سیگارمی باشند.
2. آمفیزم : تمامی سیگاریها به درجاتی از آمفیزم دچار میشوند. در این بیماری دیواره حباب چه های ریوی بتدریج از بین رفته و فرد مبتلا به تنگی نفس میشود. پیشروی این بیماری بستگی به تعداد سیگار در روز و تعداد روزهایی كه مصرف میشود دارد
3.برونشیت مزمن: حدود 4/3 موارد علت این بیماری مصرف سیگار است این بیماری با دفع خلط فراوان و سرفه شروع میشود كه ابتدا در فصول سرد سال است و سپس در تمام سال این علائم ادامه می یابد.
. سكته مغزی , حدود 4% سكته های مغزی در افراد زیر 65 سال با مصرف سیگار است.
5. گرفتاری های عروق محیطی : گرفتاری های عروق دستها و پاها و تنگی شریان این اندامها در اثر آترواسكلروز یا التهاب عروق ممكن است منجر به قطع عضو یا لنگیدن شود
* چگونه سیگار را ترك كنیم :
- ترك سیگار راحت است یك فرد ممكن است بارها سیگار را ترك كند ولی مهم اینست كه فرد در ترك باقی بماند تا بتواند از اثرات مفید ترك سیگار بهره مند شود.
- مهمترین عامل در ترك سیگار اراده و تصمیم گیری خود فرد است و كمكها و روشهای ترك سیگار از اهمیت درجه دوم برخوردار است
- با توجه به این كه سیگار از دیدگاه روانكاوی نیازهای دهانی را ارضا میكند بنابراین با مصرف تنقلات وآدامس می توان این نیاز را بر آورده ساخت.
- تا آنجا كه ممكن است چیزی ارزشمند تر از سیگار را جایگزین سیگار كنید. مثلا سلامتی تان , قلبتان و... ورزش نیز متضمن آرامش و دوری از عصبانیت است با فرا گرفتن
راههای ایجاد آرامش و كاهش استرسها مانند پیاده روی , دوچرخه سواری , شنا و كوه پیمایی میتوان مصرف سیگار را كنترل كرد.
- در طول ترك سیگار سعی كنید روشهایی برای حل مشكلات خود فراهم آورید تا دوباره به سیگار روی نیاورید .
- یك روز تصمیم بگیرید كه اصلا سیگار نكشید و این تاریخ را برای خودتان ثبت كنید و بخاطر بسپارید ولی اگر ترك یك باره سیگار برایتان مشكل است سعی كنید ابتدا تعداد آن را كم كرده و هر سیگار را نصفه خاموش كنید. هر بار نسبت به روز قبل تعداد سیگار كمتری بكشید.
- زمانی كه میل شدید به كشیدن سیگار پیدا میكنید از جا بلند شوید , نفس عمیق بكشید, چند قدم راه بروید, به دستها پاها كشش دهید یا یك نوشیدنی مثل آب میوه میل كنید.
بدانید كه نكته مهم قطع كامل سیگار است چون تعداد كم آن هم می تواند خطرناك باشد.
مطمئن باشید اگر بتوانید یك بار مبارزه كنید میتوانید برای همیشه با عادات بد خود مبارزه كنید. * نیكوتین موجود در سیگار یك عامل اعتیاد آور است و بسیار ی از كسانی كه سیگار را ترك كرده اند و بعدا برای سر گرمی یك یا چند سیگار كشیده اند مجددا تبدیل به سیگاریهای قهار شده اند پس بهتر است بعد از ترك سیگار حتی برای سرگرمی هم سیگار كشیده نشود.
در سیـگار حـدود 4000 مـاده شـیمـیایی خطرناك همچونآمونیاك، سرب و آرسنیك موجود میباشد اما مـاده ای كـهسبب میگردد افراد بدنبال سیگار گرایش یابنـد نـیـكوتـیـناسـت. نیـكوتـیـن از بـرگـهـای گیاه تنباكو بدست می آیـد.نیكوتین یك آلكولوئید (شبه قلیا) بسـیـار سـمی و روغـنمانند میباشد. نیكوتین تاثیر مضاعف تحریك و سركوب گردر بـدن دارد. یـك نـخ سـیگار حاوی 8 الی 20 میـلی گـرمنیكوتین است كه تنها 1 میلی گـرم آن هنـگـام كـشــیدنسیـگــار جذب بدن می گردد. شایان ذكر است كـه تـنـهـا2 الی 5 میلی گرم نیكوتین سبب تهوع و استفراغ و تنها60 میلی گرم از این ماده مرگ آور میباشد. راه های ورودنیكوتین به بدن 3 طریق میباشد:
جذب از طریق پوست
جذب از طریق ریه ها
جذب از طریق غشاء مخاطی بینی و دهان
بیـشتـرین جـذب نیـكوتین از طریق استنشاق و آلوئولهای (كیسـه های ریـز هـوایـی كه تبادل گازها در آن ها صورت میگیرد) ریه می بـاشد. نیـكوتین پس از ورود به جریان خون مستقیما و سریعا به مغز میرسد و سپس در تمام بدن منتشر میگردد. تـنها 10 الی 15ثانیه زمان كافی است كه پس از اولین پك شما به سیگار نیكوتین به مغز شما برســد. مهمتریت اثر نیكوتین نیز بر روی مغز اعمال میگردد اثراتی كه باعث:
1- احساس لذت و خوشایند از كشیدن سیگار2- احساس تحریك پذیری پس از ترك سیگار
میگردد. نیمه عمر نیكوتین در بدن 1 ساعت می بـاشد بـدین مــفهوم كه پس از سپری شدن 6 ساعت از كشیدن سیگار تنها در حدود 0.031 میلیـگرم از 1 میلی گرم نیكوتین جذب شده در بدن باقی خواهد ماند. بدن از طرق زیر از شر نیكوتین خلاص میگردد:
1- 80 درصد نیكوتین توسط آنزیمهای كبد تجزیه میگردد.2- نیكوتین در ششها متابولیزه شده و به كوتینین و اكسید نیكوتین تبدیل میگردد.3- كوتینین و دیگر مواد متابولیزه و باقی مانده نیكوتین نیزتوسط كـلـیه هـا ----- شده و از طریق ادرار دفع میگردند.
نیمه عمر كوتینین 24 ساعت میباشد بنابراین با آزمایش ادرار حتی تا 2 روز بعد قادر می بـاشید تشخیص دهید فرد اخیرا سیگار كشیده یا خیر.
برخی افراد كبدشان آنزیم كمتری به مـنـظور تــجزیه نیكوتین ترشح كرده بنابراین اینگونه افراد در روز به تعداد سیگار كمتری برای تداوم اثرات سیگار نیازمندند.
افرادی كه بطور مداوم سیگار می كشـنـد بـدنشـان نـسبت به نـیكوتین مقاومت حاصل كرده و برای دستیابی به اثرات سیگار به تعداد سیگار بیشتری نیاز دارند.
اثرات نیكوتین بر بدن نیكوتین عملكرد بدن و مغز شما را دگرگون میـكـند. نتیجهنـهایـی متناقض میباشد: نیكوتین هم نیرو بخش و محركو هم سركوبگر و آرامش دهنـده اسـت. نـیكوتین اثرات زیررا در بدن ایجاد میكند:
1- نـیـكوتـین سبـب تـرشـح فـوری آدرنالین می گردد. با اثر آدرنالین هنگامی كـه شـمـا وحشتزده هستید و یا حالت هجومی پیدا میكنید آشنا هستید: ضربان قــلبتان سریعتر شده، افزایش فشار خون، تنفس سریع و كم عمق، افزایش گلوكز خون، كـاهـش دمای پـوسـت، تحریك سیستم عصبی مركزی. خـود نیـكوتـیـن نـیز به نوبه خـود مـانـع تـرشـح هورمون انسولین میگردد (انسولین قند خون را كاهش میدهد) بـنابراین نیكوتین سبب میـشـود گلوكز بیش از معمول در خون وجود داشته باشد كه بـاعث مـی گــردد شـخـص احساس گرسنگی كمتری كند.
2- نیكوتین متابولیسم پایه را افزایش می دهد یعنی فرد كالری بیشتر از معمول خواهد سوزاند. بنابراین به مرور زمان وزنشان كاهش خواهد یافت.
3- نیكوتین سبب افزایش ترشح استیل كولین می گردد .افزایش استیل كولیــن باعــث افزایش فعالیتهای نورونهای مغزی، بهبود سرعت عمل واكنش شما به محركات، افزایش توانایی تمركز كردن میشود.
4- افزایش ترشح دپامین: این همان عاملی است كه به فرد در پـی اسـتـعـمـال سـیگار حس خوشی و نشاط میدهد.
5- سبب آزاد سازی گلوتامات كه سبب افزایش یادگیری و حافظه می گردد.
6- افـزایش تـرشـح آنـدروفـیـن. آندروفین یك مسكن درد طبیعی بدن است و خـاصـیـتـی همچون مرفین دارد.
اما در دراز مدت نیكوتین اثرات مخرب زیر را بدنبال دارد:
1- فشار خون بالا.2- انسداد عروق خونی و در پی آن سكته قلبی و مغزی.3- كاهش ویتامین C.4- كاهش كارایی سیستم ایمنی بدن.5- سرطان دهان، گلو، حنجره و ریه.6- برونشیت و آمفیزم.7- زخم معده.8- كاهش وزن.9- كاهش حواس بویایی و چشایی.10- چین و چروك پوست .11- ناباروری در مردان.
) سیگارها داراى ۴۰۰۰ تركیب شیمیایى متفاوت هستند كه ۴۳مورد آن ها سمى هستند و به همین دلیل خطر ابتلا به سرطان ، بیمارى قلبى، سكته، عقیم شدن، افزایش فشار خون، مشكلات باردارى، بیمارى هاى لثه، بیمارى هاى دندان، مسدود شدن شریان ها، زخم معده و آب مروارید چشم را افزایش مى دهد.بسیارى از افراد نمى دانند كه سیگار حتى روى استخوان هاى آنها نیز تأثیر مى گذارد و استخوان هاى افراد سیگارى حجم و ضخامت كمترى دارد و همین امر با شكستگى، عدم بهبود سریع و حتى بیمارى پوكى استخوان در آن ها مى شود. افراد سیگارى حتى هنگام راه رفتن و بالا و پایین رفتن از پله نیز دچار مشكل نفس تنگى مى شوند و نمى توانند حتى براى مدت كوتاهى بدوند، اما به محض این كه سیگار را كنار بگذارید متوجه تغییرات در بدن خود و نفس كشیدن خود مى شوید و براحتى حتى براى مدت طولانى بدون نفس تنگى مى توانید بدوید و یا از پله ها بالا و پایین بروید. لازم به ذكر است كه سیگار تنها براى فرد سیگارى مضر نیست و روى اطرافیان كه در كنار وى هستند نیز تأثیر مى گذارد. سالانه بیش از ۳۰۰۰ نفر در اثر ابتلا به بیمارى سرطان و بیش از ۵۰ هزار نفر در اثر ابتلا به بیمارى قلبى جان خود را از دست مى دهند در حالى كه حتى یك بار هم سیگار نكشیده اند بلكه با فردى سیگارى زندگى و همنشینى كرده اند. به همین دلیل است كه كشیدن سیگار در اماكن عمومى ممنوع شده است.شما الگوى فرزندان جوان خود هستید،؛ فكر نكنید كه اگر به فرزند یا نوه خود بگویید سیگار نكشید در حالى كه این رفتار را دائماً از شما مشاهده مى كند، موفق خواهید شد. خودتان را گول نزنید زیرا وقتى شما سیگار مى كشید، این پیغام را به او انتقال مى دهید كه خطرناك نیست و ضررى ندارد. تحقیقات نشان داده فرزندان افراد سیگارى ۵ برابر بیشتر از بقیه سیگارى هستند.هزارها دلیل مهم دیگر براى ترك سیگار و رهایى از مشكلات و مضرات آن وجود دارد، هیچ وقت ترك عادت هاى بد دیر نیست. از همین امروز ترك سیگار را در برنامه خود قرار دهید و سعى كنید هر چه زودتر این كار را انجام دهید.
مصرف هر نوع دخانیات مانند سیگار ، پیپ ، قلیان ، و چوپق برای سلامتی ضرر دارد .قلب ، عروق و ریه بیشترین آسیب را در اثر استعمال دخانیات پیدا می کنند. اینجا مختصری در مورد سیگار توضیح می دهیم :

برای مشاهده ی بقیه به ادامه ی مطلب بروید
به مضرات سیگار اشاره می کنیم :
*سموم موجود در دود سیگار ، باعث سرطانهای ریه ، گلو، دهان ، مثانه ، کلیه و غیره میشوند .
*مواد موجود در سیگار ، ضربان قلب و فشار خون را بالا می برد، روی قلب و عروق خونی فشار می آورد و خطر سکته های مغزی را بیشتر میکند .* با مصرف سیگار خون و اکسیژن کمتری به دستها و پا ها می رسد و ممکن است باعث سیاه شدن و قطع انگشتان شود.
* گاز های سمی موجود در سیگار ، بصورت لایه ای ، داخل راههای تنفسی و ریه ها را می پوشاند . همانند دوده ای که در دود کش بخاری می نشیند .* سیگار بروز پوکی استخوان را تسریع می کند .
* دود سیگار باعث بیماری لثه ها ، خرابی و زرد شدن دندان ها بوی بد دهان وخشکی دهان می شود .
* افراد سیگاری مزه غذا ها را خوب متوجه نمی شوند .
* سیگار گردش خون را ضعیف می کند و باعث بد رنگی و چروکیدگی پوست صورت می شود.
* سیگار یکی از ععل ایجاد ناتوانی جنسی در مردان است .
* احتمال پائسگی زود رس در زنان سیگاری بیشتر است .
علیرغم این همه مضرات چرا بعضی ها سیگار می کشند ؟
* بسیاری از سیگاریها فکر می کنند سیگار به آنها آرامش می دهد ؛ اما آیا فردی که دچار عوارض سیگار شده آرامش خواهد داشت ؟
* گروهی نیز میگویند به کشیدن سیگار عادت کرده اند بنابراین این کار را ادامه می دهند .این افراد باید بدانند که هر چه تعداد و مدت سیگار کشیدن بیشتر باشد ، عوارض آن شدید تر خواهد بود . از طرف دیگر نباید نا لمید باشند ؛ زیرا امکان ترک سیگار ، در هر سنی وجود دارد . پس در هر زمانی که سیگار را ترک کنید جلوی اثرات تخریبی آن را گرفته اید .
* بعضی دیگر دوست دارند سیگار بکشند و به سلامتی خود اهمیت نمی دهند . این افراد باید متوجه باشند که اثرات سرطان زایی و سایر مضرات ناشی از دود سیگار ، برای اطرافیان فرد سیگاری ، بیشتر از خود اوست . دود سیگار افراد سیگاری ، به کودکان و زنان باردار بیشتر از سایر افراد آسیب می رساند.
چگونه سیگار را ترک کنیم ؟* ابتدا برای ترک سیگار تصمیم بگیرید و سپس زمان خاصی را برای این کار انتخاب کنید .*راههای زیادی برای ترک سیگار وجود دارد . برای هر فرد یکی از این راهها مناسب است . 1- راه اول این است که از یک روز معین ترک سیگار را شروع کنید و دیگر اصلا سیگار نکشید و در این تصمیم خود محکم باشید . در این صورت یکباره سیگار را ترک خواهید کرد . 2- راه دوم اینکه سیگار را کم کم ترک کنید : برای این کار می توانید :
- میزان مصرف روزانه سیگار را کم کنید .- مکان همیشگی سیگار کشیدن را عوض کنید .- زمان همییشگی سیگار کشیدن را به تاخیر بیندازید .- سیگارتان را وقتی نصفه شد خاموش کنید .در نهایت سیگار را کاملا کنار بگذارید .
* اگر نیازی دارید دستهایتان مشغول باشند ، گرفتن قلم ، کلید یا تسبیح در دست را امتحان کنید .*با ترک سیگار ممکن است میل شدید به کشیدن سیگار پیدا کنید ، در این صورت انجام کارهای زیر می تواند بشما کمک کند .
-دو بار پشت سر هم یک نفس عمیق بکشید .- یک لیوان آب یا نوشیدنی دیگر بنوشید .- کار دیگری انجام دهید به عنوان مثال از خانه بیرون بروید و قدم بزنید .- بضرر های سیگار کشیدن فکر کنید . * اگر کسی به شما سیگار تعارف کرد ، بدون ترددید بگویید : نه ! من سیگار نمی کشم .*اگر قبلا زیاد سیگار میکشیدید ممکن است برای ترک ، نیاز به استفاده از آدامس نیکوتین دار داشته باشید . در باره چگونگی مصرف آن ، از پزشک یا داروساز استفاده کنید . * اگر پس از ترک سیگار ، بار دیگر کشیدن سیگار را شروع کردید ، دلسرد نشوید.در وقت مناسب دیگری مجددا ترک سیگار را شروع کنید .
برخی از اثرات ترک سیگار
* 20 دقیقه بعد از ترک سیگار ،فشار خون و ضربان قلب به حد طبیعی برمیگردد.* 8 ساعت پس از ترک سیگار ،مقدار اکسیژن خون به حد طبیعی برمی گردد.* 24 ساعت پس از ترک سیگار ، اثرات آن از ریه ها کم کم پاک می شود .*48 ساعت پس از ترک سیگار قدرت چشایی و بویایی بهتر می شود .* 72 ساعت پس از ترک سیگار ، تنفس راحت تر می شود . * 2 تا 12 هفته پس از ترک سیگار ، گردش خون بهتر می شود. * 3 تا 6 ماه بعد از ترک سیگار ، سرفه، خس خس و مشکلات تنفسی خوب می شود .
*5 سال پس از ترک سیگار ، خطر حمله قلبی نصف یک فرد سیگاری می شود . * 10 سال پس از ترک سیگار ، خطر سرطان ریه نصف یک فرد سیگاری می شود و خطر سکته قلبی ، مانند کسی است که هرگز سیگار نکشیده است . سیگار کشیدن نه تنها سلامتی خود فرد را به خطر می اندازد بلکه تجاوز آشکار به حقوق دیگران به خصوص کودکان است .
مصرف سیگار و پیامدهای آن
امروزه سیگار به عنوان یكی از مهمترین عوامل مرگ و میر انسان ها و در عین حال تنها علت قابل پیشگیری مرگ و میر و ناتوانی در دنیا محسوب می شود و سالانه جان میلیون ها نفر بر اثر استعمال سیگار به مخاطره می افتد. آمار افراد سیگاری در دنیا حدود1 میلیارد و200 میلیون نفر است كه800 میلیون نفر از آنان متعلق به كشورهای در حال توسعه هستند. این آمار نشان دهنده افزایش روز افزون تعداد افراد سیگاری به ویژه زنان جوان در كشورهای در حال توسعه است.بر اساس تحقیقات سازمان بهداشت جهانی 6/14 درصد از ایرانیان در فاصله سنی15 تا69 ساله سیگار می كشند.سالانه در دنیا سیگار باعث مرگ4 میلیون و800 هزار نفر می شود كه این مرگ و میرها در كشورهای در حال توسعه بیشتر رخ می دهد. تخمین زده می شود تا سال2030 میلادی، سالانه10 میلیون نفر بر اثر استعمال دخانیات جان خود را از دست خواهند داد70 درصد از این تعداد مربوط به كشورهای در حال توسعه خواهد بود.در ایران هر سال حدود50 هزار نفر در اثر استعمال سیگار جان خود را از دست می دهند. هم چنین بالاترین میزان مرگ و میر ناشی از سرطان قسمت های فوقانی دستگاه تنفس (لب، دهان، حلق) و سرطان قسمت های تحتانی دستگاه تنفس (نای، ریه، برونش) در میان كشورهای خاورمیانه متعلق به ایران است.حدود80 تا90 درصد سیگاری های حرفه ای، قبل از20 سالگی شروع به كشیدن سیگار كرده اند و در این میان جوانان15 تا24 ساله بیشتر از سایر سنین برای اولین بار سیگار را تجربه می كنند. با این وجود اتخاذ راهكارهایی به منظور پیشگیری از این معضل ضروری به نظر می رسد.
یكی از مهم ترین راهكارها برای پیشگیری از اعتیاد به سیگار، آموزش نوجوانان در معرض خطر است. دوران مدرسه بهترین زمان برنامه ریزی و آموزش برای جلوگیری از گرایش و اقدام به چنین رفتارهایی می باشد. چه عواملی باعث گرایش به مصرف سیگار را در نوجوانان می شود؟ بیشتر دختران و پسران جوان سیگاری معتقدند كه سیگار برای سلامتی آنها مضر نیست. این نگرش در جوانانی كه از كودكی پدر و مادر سیگاری خود را دیده اند و با این رفتار خو گرفته اند تقویت می شود. گاهی ترغیب اطرافیان می تواند عامل اصلی ایجاد این گرایش در فرد شود. اغلب جوانان در اقشار پایین فرهنگی سیگار را به عنوان وسیله ای برای كسب و ارتقای جایگاه اجتماعی جدی تر قلمداد كرده و با همین نگرش آن را تجربه می كنند. گاهی افراد بنا به تصورهای نادرست خود از آن به عنوان آرام بخشی برای كاهش استرس و اضطراب استفاده می كنند. آمار نشان می دهد دو سوم نوجوانان در16 سالگی برای اولین بار، كشیدن سیگار را تجربه كرده اند. میزان استفاده از سیگار در پسران بیشتر از دختران بوده و پسران در سنین پایین تری كشیدن سیگار را شروع می كنند. مواد تشكیل دهنده سیگار و مضرات آن سیگار از توتون، كاغذ، مواد نگهدارنده و اسانس تشكیل یافته است. در درجه حرارت بالا تركیبات سیگار تغییر كرده و تبدیل به مواد سرطان زا می شوند. مواد سمی موجود در سیگار عبارتند از تركیبات گازی (مونوكسید كربن، فرمالدئید و...) و تركیبات ذره ای (نیكوتین، قطران و...). مونوكسید كربن حاصل از دود سیگار بعد از ورود به ریه ها، با هموگلوبین خون تركیب شده و جای اكسیژن را می گیرد. به عبارتی هموگلوبین به جای تركیب با اكسیژن با مونوكسیدكربن اتصال برقرار كرده و به طبع آن اكسیژن كمی به اعضای بدن خواهد رسید. نتیجه این كمبود اكسیژن، خستگی، ضعف عضلانی و مشكلات تنفسی می باشد. بدن برای مقابله با این وضعیت گلبول قرمز بیشتری تولید می كند تا از این طریق كمبود اكسیژن خود را جبران كند و این حالت منجر به غلظت خون و یا پلی سایتمی می شود. از میان عوامل ذره ای سیگار، نیكوتین تنها بخش اعتیادآور سیگار است. نیكوتین با تاثیر روی سیستم قلبی و عروقی، به بالا رفتن فشار خون و افزایش ضربان قلب كمك كرده و این امر موجب بروز بیماری های قلبی عروقی خواهد شد. نیكوتین هم چنین روی سیستم اعصاب مركزی اثر گذاشته و باعث لرزش، تشنج، فلج عضلات و مرگ می شود. بسیاری از افراد به ویژه جوانان بر این باورند كه مصرف قلیان بی ضرر است و وجود آب در قلیان را دلیلی بر بی خطر بودن آن می دانند. این تصور نه تنها به هیچ عنوان درست نیست بلكه اسانس هایی كه به تنباكو های امروزی اضافه می شود كاملاً سرطان زا هستند. تاثیر سیگار بر تمامی ارگان های بدن به نحوی است كه تقریباً هیچ ارگانی را نمی توان یافت كه از آثار سو سیگار در امان باشد.
قربانیان مصرف سیگار
امروزه از هر3 نفر كه می میرند یك نفر مبتلا به بیماری های قلبی و عروقی هستند. سیگار اصلی ترین عامل ایجاد كننده این بیماری است. بیماری های قلبی نظیر انسداد عروق قلب و سكته قلبی جان تعداد زیادی از مردم را تهدید می كند. در سال2000 میلادی، 5 میلیون نفر بر اثر استعمال سیگار جان باختند. از این تعداد افراد حدود 7/2 میلیون نفر در اثر ابتلا به بیماری های قلبی و عروقی حاصل از مصرف سیگار جان باختند، یك میلیون نفر در اثر ابتلا به بیماری های ریوی جان خود را از دست دادند و850 هزار نفر در اثر ابتلا به سرطان ریه درگذشته اند. بیماری های حاصل از مصرف سیگار مصرف1 تا14 نخ سیگار در روز احتمال ابتلا به سرطان ریه را8 برابر می كند و اگر این تعداد سیگار مصرفی به25 نخ در روز برسد، احتمال ابتلا به سرطان ریه25 برابر خواهد شد. اگر شخصی علاوه بر سیگار از الكل و پیپ هم استفاده كند شانس ابتلا به سرطان ریه، لب، دهان، گلو در وی دو چندان می شود.
كشیدن سیگار شایع ترین عامل شناخته شده ای است كه با برونشیت مزمن و آمفیزم ارتباط دارد.90 درصد بیمارانی كه بیماری مزمن ریوی دارند، مصرف كنندگان قبلی یا فعلی توتون هستند. كشیدن سیگار برای مدت طولانی حركت مژك های سلول های اپیتلیال تنفسی را مختل كرده و شخص را مستعد ابتلا به بیماری های ریوی می كند. بیماری های ریوی حاصل از استعمال سیگار می تواند، تمامی ارگان های بدن را درگیر كند. وظیفه مهم ریه، رساندن اكسیژن به تمام اعضای بدن است. به این ترتیب كه فقر اكسیژن، بیماری ها و ناتوانی های زیادی ایجاد می شود. سیگار نه تنها باعث افزایش انواع بیماری ها وسرطان های ریه می شود بلكه احتمال ابتلا به سرطان هایی نظیر پانكراس، كلیه، كبد، خون، معده، مثانه، دهان، لب و گلو نیز چند برابر می كند. یكی از اعضای حیاتی كه در اثر مصرف سیگار دچار اختلال عملكرد می شود مغز است. بر اثر كاهش اكسیژن مغز، احتمال ابتلا به آلزایمر (از دست دادن حافظه، عدم تشخیص زمان، مكان و جهت و ...) دو برابر افراد عادی می شود. هم چنین سیگار باعث از دست دادن بافت استخوانی شده و پوكی استخوان و شكستگی های استخوان را نیز افزایش می دهد. با مصرف سیگار، جریان خون در دهان كاهش یافته و احتمال ابتلا به بیمارهای دهان و دندان نیز افزایش می یابد. به طوری كه آمار نشان می دهد افراد سیگاری بیشتر از افراد عادی دندان های خود را از دست می دهند، رنگ دندان هایشان تیره می شود و بیماری های دهان و دندان به صورت شدیدی در آنها بروز می كند. حتی در كاشت دندان نیز افراد سیگاری با شكست بیشتری مواجه می شوند. به علت عدم اكسیژن رسانی مناسب، ترمیم زخم در افراد سیگاری با80 درصد تاخیر صورت می گیرد. بنابراین در صورت انجام عمل جراحی، این افراد باید بسیار مراقب زخم و عفونت ناشی از عمل جراحی باشند. به علت افت جریان خون پوستی و اثری كه سیگار بر روی آنزیم های پوستی دارد، پوست افراد سیگاری تیره تر و دارای چین و چروك بیشتری هستند. هم چنین سیگار مهم ترین عامل بروز سرطان معده و مری بوده و در بروز بیماری های چشم نظیر آب مروارید نیز موثر است. با توجه به رشد روز افزون تعداد زنان جوان سیگاری در سال های نه چندان دور با یك اپیدمی سرطان ریه در زنان جوان روبرو خواهیم شد. زیرا زنان سیگاری دو برابر مردان سیگاری شانس ابتلا به سرطان ریه را دارند. زنانی كه سیگار می كشند، بیشتر در معرض حملات قلبی، انواع سرطان ها و مشكلات دهان و ریه قرار دارند. آمار نشان می دهد كه از سال1987 به بعد سرطان ریه حتی بیشتر از سرطان سینه جان زنان را در معرض خطر قرار داده است. سیگار روی باروری زنان نیز تاثیر داشته و حتی در طی حاملگی احتمال زایمان زودرس، مرگ جنین و تولد نوزاد با وزن كم را افزایش می دهد. زنانی كه علاوه بر سیگار از قرص های ضد باروری نیز استفاده می كنند، ده برابر افراد عادی دچار حمله قلبی می شوند. سیگار علاوه بر فرد سیگاری به اطرافیان و افراد خانواده او آسیب های فراوان می رساند و آنها ناخواسته مبتلا به بیماری هایی به مراتب شدیدتر از بیماری های فرد سیگاری می شوند. تحقیقات انجام شده حاكی است كه برونشیت مزمن، عفونت ریه، آسم و سایر بیماری های مزمن ریوی در بچه هایی كه والدین آنها سیگار می كشند بیشتر دیده می شود. و حتی شانس ابتلا به سرطان های مختلف نیز در این بچه ها بالاتر است. بسیاری از اطرافیان فرد سیگاری از تحریك چشم ها، بینی، گلو، كاهش عملكرد ریه، افزایش ابتلا به آسم و شدت حملات آن شكایت دارند. آزمایشات نشان می دهد كه احتمال ابتلا به بیماری های عروق قلبی در سیگاری های غیر فعال (افراد در معرض دود سیگار) بیشتر است. سالانه میلیون ها نفر در سراسر جهان در معرض ابتلا به بیماری های عروق قلبی هستند این افراد مستعد ابتلا به سرطان های مختلف، به ویژه سرطان ریه نیز هستند. ترك سیگار همان طور كه گفته شد مصرف سیگار به مدت طولانی تغییرات مخربی در ریه ایجاد می كند. بعد از ترك سیگار از روند تخریب ریه جلوگیری شده و ریه به تدریج شروع به ترمیم خود می كند و در نتیجه احتمال ابتلا به سرطان ریه و پیشرفت سرطان ریه كم تر می شود. ترك سیگار علاوه بر كاهش سرطان ریه، احتمال ابتلا به سرطان های قسمت های دیگر، بیماری های عروقی، مغزی و تنفسی را نیز از بین می برد. به علت اعتیادآور بودن نیكوتین موجود در سیگار برای ترك سیگار اقدامات خاصی باید انجام گیرد. قدم اول برای ترك سیگار ایجاد آمادگی در فرد سیگاری است. ابتدا باید تاریخ مشخصی برای ترك سیگار تعیین شود. - در صورت امكان با یكی از دوستان سیگاری خود مشورت كرده و هر دو همزمان با هم اقدام به ترك كنید. - توجه داشته باشید چرا اقدام به ترك می كنید و در چه زمانی می خواهید به طور كامل سیگار را كنار بگذارید.
- كارهایی كه در حین انجام آنها سیگار كشیده می شود مشخص كنید. به عنوان مثال رانندگی. - سعی كنید عادت های ناخودآگاه خود را كه در حین مصرف سیگار انجام می دهید، تغییر دهید. (مثلاً سیگار را در جای دیگری نگه دارید، در جیب دیگر شلوار یا كت و یا با دست دیگر سیگار بكشید.) - وقتی در حال كشیدن سیگار هستید، هیچ كار دیگری انجام ندهید و فقط به سیگار فكر كنید. - فقط در جای خاصی سیگار بكشید و هیچ گاه در منزل سیگار نكشید. خود را مقید كنید كه فقط در بالكن و یا حیاط اقدام به كشیدن سیگار كنید. - هر گاه هوس كردید سیگار را روشن كنید، چند دقیقه صبر كنید وسعی كنید به جای كشیدن سیگار كار دیگری انجام دهید. به عنوان مثال یك لیوان آب خنك بخورید ویا آدامس بجویدو یا از آبنبات و یا خلال دندان استفاده كنید. - سیگار را در زمان مشخصی خریداری كرده و سعی كنید نوع سیگار مصرفی را به سیگاری كه علاقه ای به آن ندارید تغییر دهید. - اواخر هر روز در صورت نكشیدن سیگار به خود پاداش دهید. مثلاً یك فیلم زیبا و یا یك غذای خوشمزه. - سعی كنید ورزش كنید، به ویژه پیاده روی ویا دوچرخه سواری. - به نتایج مثبت ترك سیگار فكر كنید. این كه چقدر به خود و خانواده اتان علاقه دارید و به سلامت آنها اهمیت می دهید. افكار مثبت به شما كمك زیادی خواهند كرد. - به طور منظم غذا بخورید. زیرا گاهی احساس گرسنگی با هوس سیگار كشیدن اشتباه می شود. - ظرفی را در نظر بگیرید و پولی كه هر هفته با آن سیگار می خریدید، در آن بیاندازید. - اجازه دهید تمام افراد خانواده، دوستان و آشنایان بدانند كه شما در حال ترك سیگار هستید، زیرا افراد زیادی از شما حمایت خواهند كرد. - خیلی از دوستان سیگاری شما مایلند بدانند شما چطور موفق به ترك آن شده اید، با آنها صحبت كنید. در حقیقت افرادی كه به مدت طولانی موفق به ترك سیگار شده اند، از حمایت قوی دوستان و خانواده برخوردار بوده اند. - اگر احیاناً گاهی سیگار كشیدید، نگران نشوید، اغلب كسانی كه موفق به ترك كامل شده اند چند بار اقدام به ترك كرده اند.
در هر صورت با توجه به اثر اعتیاد آور نیكوتین، با قطع مصرف سیگار، علائمی به صورت تحریك پذیری، عدم تمركز، افزایش اشتها و هوس كشیدن سیگار به وجود خواهد آمد. این مسائل كاملاً طبیعی و البته زود گذر است. برای كمتر شدن این علائم، می توان نیكوتین سیگار را با روش های دیگر جایگزین كرد. روش NRT (Nicotin Replacement Therapy) جایگزین كردن نیكوتین سیگار با منابع دیگری غیر از سیگار است. آسان ترین روش ترك سیگار استفاده از آدامس نیكوتین و یا برچسب های پوستی نیكوتین است كه فرد در هنگام هوس سیگار می تواند از آنها استفاده كند و به دلیل تغییر رفتار سیگار كشیدن كمك زیادی به فرد می كند. البته روش های دیگری نظیر استفاده از اسپری های نیكوتین نیز وجود دارد كه توسط پزشك باید تجویز شود. هدف اصلی NRT از بین بردن رفتار سیگار كشیدن است. گرچه اعتیاد به نیكوتین ممكن است مدتی باقی بماند، اما برای ترك سیگار نیكوتین جایگزین را نیز به تدریج باید قطع كرد.
◊ نیکوتین و مضرات آن در سیـگار حـدود 4000 مـاده شـیمـیایی خطرناك همچون آمونیاك، سرب و آرسنیك موجود میباشد اما مـاده ای كـه سبب میگردد افراد بدنبال سیگار گرایش یابنـد نـیـكوتـیـناسـت. نیـكوتـیـن از بـرگـهـای گیاه تنباكو بدست می آیـد. نیكوتین یك آلكولوئید (شبه قلیا) بسـیـار سـمی و روغـنمانند میباشد. نیكوتین تاثیر مضاعف تحریك و سركوب گر در بـدن دارد. یـك نـخ سـیگار حاوی 8 الی 20 میـلی گـرمنیكوتین است كه تنها 1 میلی گـرم آن هنـگـام كـشــیدن سیـگــار جذب بدن می گردد. شایان ذكر است كـه تـنـهـا2 الی 5 میلی گرم نیكوتین سبب تهوع و استفراغ و تنها 60 میلی گرم از این ماده مرگ آور میباشد. راه های ورودنیكوتین به بدن 3 طریق میباشد: • جذب از طریق پوست • جذب از طریق ریه ها • جذب از طریق غشاء مخاطی بینی و دهان بیـشتـرین جـذب نیـكوتین از طریق استنشاق و آلوئولهای (كیسـه های ریـز هـوایـی كه تبادل گازها در آن ها صورت میگیرد) ریه می بـاشد. نیـكوتین پس از ورود به جریان خون مستقیما و سریعا به مغز میرسد و سپس در تمام بدن منتشر میگردد. تـنها 10 الی 15ثانیه زمان كافی است كه پس از اولین پك شما به سیگار نیكوتین به مغز شما برســد. مهمتریت اثر نیكوتین نیز بر روی مغز اعمال میگردد اثراتی كه باعث: 1- احساس لذت و خوشایند از كشیدن سیگار 2- احساس تحریك پذیری پس از ترك سیگار میگردد. نیمه عمر نیكوتین در بدن 1 ساعت می بـاشد بـدین مــفهوم كه پس از سپری شدن 6 ساعت از كشیدن سیگار تنها در حدود 0.031 میلیـگرم از 1 میلی گرم نیكوتین جذب شده در بدن باقی خواهد ماند. بدن از طرق زیر از شر نیكوتین خلاص میگردد: 1- 80 درصد نیكوتین توسط آنزیمهای كبد تجزیه میگردد. 2- نیكوتین در ششها متابولیزه شده و به كوتینین و اكسید نیكوتین تبدیل میگردد. 3- كوتینین و دیگر مواد متابولیزه و باقی مانده نیكوتین نیزتوسط كـلـیه هـا ----- شده و از طریق ادرار دفع میگردند. • نیمه عمر كوتینین 24 ساعت میباشد بنابراین با آزمایش ادرار حتی تا 2 روز بعد قادر می بـاشید تشخیص دهید فرد اخیرا سیگار كشیده یا خیر. • برخی افراد كبدشان آنزیم كمتری به مـنـظور تــجزیه نیكوتین ترشح كرده بنابراین اینگونه افراد در روز به تعداد سیگار كمتری برای تداوم اثرات سیگار نیازمندند. • افرادی كه بطور مداوم سیگار می كشـنـد بـدنشـان نـسبت به نـیكوتین مقاومت حاصل كرده و برای دستیابی به اثرات سیگار به تعداد سیگار بیشتری نیاز دارند.
اثرات نیکوتین در بدن
نیكوتین عملكرد بدن و مغز شما را دگرگون میـكـند. نتیجه نـهایـی متناقض میباشد: نیكوتین هم نیرو بخش و محرك و هم سركوبگر و آرامش دهنـده اسـت. نـیكوتین اثرات زیررا در بدن ایجاد میكند: 1- نـیـكوتـین سبـب تـرشـح فـوری آدرنالین می گردد. با اثر آدرنالین هنگامی كـه شـمـا وحشتزده هستید و یا حالت هجومی پیدا میكنید آشنا هستید: ضربان قــلبتان سریعتر شده، افزایش فشار خون، تنفس سریع و كم عمق، افزایش گلوكز خون، كـاهـش دمای پـوسـت، تحریك سیستم عصبی مركزی. خـود نیـكوتـیـن نـیز به نوبه خـود مـانـع تـرشـح هورمون انسولین میگردد (انسولین قند خون را كاهش میدهد) بـنابراین نیكوتین سبب میـشـود گلوكز بیش از معمول در خون وجود داشته باشد كه بـاعث مـی گــردد شـخـص احساس گرسنگی كمتری كند. 2- نیكوتین متابولیسم پایه را افزایش می دهد یعنی فرد كالری بیشتر از معمول خواهد سوزاند. بنابراین به مرور زمان وزنشان كاهش خواهد یافت. 3- نیكوتین سبب افزایش ترشح استیل كولین می گردد .افزایش استیل كولیــن باعــث افزایش فعالیتهای نورونهای مغزی، بهبود سرعت عمل واكنش شما به محركات، افزایش توانایی تمركز كردن میشود. 4- افزایش ترشح دپامین: این همان عاملی است كه به فرد در پـی اسـتـعـمـال سـیگار حس خوشی و نشاط میدهد. 5- سبب آزاد سازی گلوتامات كه سبب افزایش یادگیری و حافظه می گردد. 6- افـزایش تـرشـح آنـدروفـیـن. آندروفین یك مسكن درد طبیعی بدن است و خـاصـیـتـی همچون مرفین دارد. اما در دراز مدت نیكوتین اثرات مخرب زیر را بدنبال دارد: 1- فشار خون بالا. 2- انسداد عروق خونی و در پی آن سكته قلبی و مغزی. 3- كاهش ویتامین C. 4- كاهش كارایی سیستم ایمنی بدن. 5- سرطان دهان، گلو، حنجره و ریه. 6- برونشیت و آمفیزم. 7- زخم معده. 8- كاهش وزن. 9- كاهش حواس بویایی و چشایی. 10- چین و چروك پوست . 11- ناباروری در مردان. منبع :
متن از p30world.com

 
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
buy cialis usa
16 آذر 97 04:50 ق.ظ

Thanks! I value this!
buy cialis online cheapest cialis dose 30mg cialis wir preise cialis generico postepay venta cialis en espaa cialis great britain cialis 20 mg cut in half cialis generico postepay cialis generico postepay buy brand cialis cheap
buy cialis online without a prescription
15 آذر 97 09:33 ق.ظ

You explained that terrifically.
cialis rezeptfrei sterreich cialis great britain cialis kaufen wo warnings for cialis viagra vs cialis achat cialis en europe click now buy cialis brand discount cialis cialis australia org cialis tablets for sale
buy generic cialis online
14 آذر 97 02:18 ق.ظ

Incredible lots of terrific tips!
cialis daily overnight cialis tadalafil preis cialis 20mg schweiz cialis 20 mg only here cialis pills cialis billig wow cialis 20 tesco price cialis cialis reviews cialis coupons printable
buy cialis online cheap
13 آذر 97 03:17 ب.ظ

Nicely put. Regards.
cialis online holland online cialis cialis cuantos mg hay viagra or cialis generic cialis soft gels cialis pills price each cialis arginine interactio cialis side effects dangers tadalafil non 5 mg cialis generici
buy cialis uk
13 آذر 97 03:53 ق.ظ

Nicely spoken really! !
prices on cialis 10 mg order generic cialis online canada discount drugs cialis cialis tablets australia cialis bula buy cialis online cheapest enter site natural cialis buy online cialis 5mg cialis bula miglior cialis generico
buy cialis online best price
12 آذر 97 02:47 ب.ظ

Kudos. Awesome information!
cialis side effects 5 mg cialis coupon printable cialis et insomni cialis prices in england cialis 5 mg para diabeticos chinese cialis 50 mg we recommend cialis best buy pastillas cialis y alcoho cialis price in bangalore tesco price cialis
buy cialis online us pharmacy
12 آذر 97 03:36 ق.ظ

You actually said that really well!
cialis tadalafil online cialis daily dose generic cialis generisches kanada can i take cialis and ecstasy cialis efficacit compare prices cialis uk can i take cialis and ecstasy cialis 20mg prix en pharmacie cialis generisches kanada cialis 5 mg schweiz
Cialis prices
11 آذر 97 03:02 ب.ظ

You stated this terrifically.
cialis 5 mg scheda tecnica cialis wir preise generic cialis review uk cialis prices get cheap cialis generico cialis mexico cialis canadian drugs tadalafil only now cialis for sale in us cialis 20mg prix en pharmacie
Cialis online
11 آذر 97 03:18 ق.ظ

Thank you! Loads of information.

purchasing cialis on the internet try it no rx cialis buy generic cialis generico cialis mexico cialis bula the best choice cialis woman we recommend cialis best buy achat cialis en itali cialis dosage recommendations cialis ahumada
buy cialis germany
10 آذر 97 03:39 ب.ظ

Info nicely regarded!.
online cialis generic cialis review uk cialis 10mg prix pharmaci callus no prescription cialis cheap cialis 100mg suppliers low dose cialis blood pressure cialis 20 mg cost tesco price cialis callus
Cialis pills
10 آذر 97 02:54 ق.ظ

Cheers. Loads of forum posts.

cialis 5 mg effetti collateral overnight cialis tadalafil cialis 20 mg cost cialis alternative il cialis quanto costa prices for cialis 50mg we like it cialis price achat cialis en europe cialis generico milano cialis 5mg prix
buy cialis cheap
9 آذر 97 03:35 ب.ظ

You reported it superbly.
order generic cialis online cialis 10mg prix pharmaci callus cialis generisches kanada effetti del cialis cialis generika cialis preise schweiz safe dosage for cialis tadalafil generic we use it cialis online store
buy tadalafil online
9 آذر 97 03:50 ق.ظ

You actually stated this very well!
cialis uk next day cialis 5 mg buy precios de cialis generico comprar cialis navarr we like it cialis price deutschland cialis online cialis farmacias guadalajara cialis free trial cialis 20 mg cut in half canada discount drugs cialis
buy cheap cialis on line
8 آذر 97 04:28 ب.ظ

Wow tons of great material!
the best choice cialis woman cialis 5 mg effetti collateral cialis sicuro in linea low cost cialis 20mg usa cialis online we choice cialis pfizer india cialis en mexico precio buying cialis in colombia cialis italia gratis weblink price cialis
buy cialis no rx
8 آذر 97 04:30 ق.ظ

Cheers. An abundance of posts.

buy name brand cialis on line cialis soft tabs for sale when will generic cialis be available 40 mg cialis what if i take viagra vs cialis cialis ahumada comprar cialis 10 espa241a we recommend cheapest cialis how to purchase cialis on line when can i take another cialis
buy cials online
7 آذر 97 04:00 ب.ظ

Very good info. Thanks.
cialis 5 effetti collaterali safe site to buy cialis online we like it safe cheap cialis canadian cialis wow look it cialis mexico cialis cuantos mg hay ou acheter du cialis pas cher click here take cialis interactions for cialis costo in farmacia cialis
Buy cialis
7 آذر 97 03:56 ق.ظ

Cheers. Ample postings!

cialis official site cialis pas cher paris tadalafil tablets generic cialis review uk weblink price cialis cialis 5 mg cialis generico lilly cialis farmacias guadalajara cialis 05 5 mg cialis coupon printable
levitra 10 mg prezzo
19 مهر 97 11:51 ب.ظ

Cheers. Quite a lot of information!

levitra 20mg levitra 10 mg prezzo levitra online vardenafil buy 10 mg levitra levitra 20mg buy generic levitra vardenafil levitra online vardenafil
buy cialis online no prescription
10 مهر 97 01:25 ب.ظ

This is nicely put! .
cialis 10mg prix pharmaci cialis coupons printable canadian drugs generic cialis cialis generico lilly order cialis from india we choice free trial of cialis buy original cialis generic cialis with dapoxetine cialis australian price cialis 5 mg funziona
online pharmacy
31 شهریور 97 10:09 ب.ظ

Nicely put, Many thanks.
canadian pharmacies-24h no 1 canadian pharcharmy online canadian online pharmacies rated trust pharmacy of canada canada online pharmacies surrey drugs for sale online canadian mail order pharmacies reputable canadian prescriptions online canada pharmacies canada medications buy
http://viagravipsale.com/
28 شهریور 97 11:10 ب.ظ

You revealed that well!
generic cialis soft gels how does cialis work cialis 20 mg best price only best offers cialis use click now buy cialis brand cialis flussig cialis 20mg prix en pharmacie cialis side effects dangers cialis for bph side effects of cialis
viagraky.com
27 شهریور 97 08:05 ب.ظ

Nicely put, Appreciate it!
buy online cialis 5mg cialis 30 day sample cialis herbs cialis 5 mg funziona viagra vs cialis cialis 20 mg effectiveness cialis 20 mg effectiveness cialis online cialis 20 mg cut in half cialis australian price
http://buycialisky.com/
15 شهریور 97 09:57 ق.ظ

Amazing all kinds of useful data!
only best offers cialis use venta cialis en espaa cialis lowest price cialis savings card achat cialis en europe canadian drugs generic cialis cialis daily dose generic calis cialis generika in deutschland kaufen only best offers 100mg cialis
buy cheap viagra no prescription
13 شهریور 97 07:20 ق.ظ

Thanks. Terrific information!
best place to buy viagra online is it legal to buy viagra online low price viagra pills viagra for sale can you buy viagra without a prescription buy cheap viagra online usa cheap sildenafil tablets buy viagra next day delivery uk low price viagra pills can you buy viagra without prescription
Cialis pills
12 شهریور 97 11:22 ب.ظ

You said it adequately.!
we recommend cheapest cialis we choice free trial of cialis acquisto online cialis warnings for cialis cialis pills cialis savings card cialis patent expiration compare prices cialis uk discount cialis purchase once a day cialis
cialissy.com
12 شهریور 97 05:44 ق.ظ

You mentioned that fantastically.
cialis generika low cost cialis 20mg cialis pills in singapore brand cialis generic cialis online we like it safe cheap cialis cialis for bph wow cialis tadalafil 100mg cialis for sale south africa cialis dosage recommendations
online pharmacy order
23 مرداد 97 04:53 ق.ظ

Thanks a lot, Lots of material.

online pharmacy online buy viagra without prescription uk vaigra how do i get viagra with a prescription can u buy viagra online where can i get viagra prescription buy female viagra uk buy viagra no prescription viagra pharmacy online viagra buy viagra is buying viagra online legal
Cialis 20 mg
22 مرداد 97 08:29 ب.ظ

Cheers! Numerous content.

we choice cialis pfizer india cialis generic cialis generisches kanada wow look it cialis mexico where cheapest cialis generic cialis 20mg uk are there generic cialis viagra vs cialis tesco price cialis cialis flussig
Buy cialis
7 خرداد 97 06:48 ق.ظ

You actually expressed this really well!
dosagem ideal cialis effetti del cialis cialis 05 cialis generika cialis daily new zealand tarif cialis france cialis generico in farmacia usa cialis online get cheap cialis precios cialis peru
Cialis pills
20 اردیبهشت 97 07:24 ق.ظ

Very good posts. Thanks!
does cialis cause gout cheap cialis cialis 30 day trial coupon cialis 20mg cialis canada american pharmacy cialis cialis generika in deutschland kaufen how do cialis pills work cialis coupons generic cialis tadalafil
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30


Admin Logo
themebox Logo