تبلیغات
دانش ما - شیمی سبز

کنکور و نمونه سوال

شیمی سبز

تاریخ:4 اردیبهشت 90-12:31 ب.ظ

 شیمی سبز
شیمی سبز
شیمی سبز


 


 
شیمی نقشی بنیادی در پیشرفت تمدن آدمی داشته و جایگاه آن در اقتصاد، سیاست و زندگی‌روزمره روز به روز پر رنگ‌تر شده است. با این همه، شیمی طی روند پیشرفت خود، كه همواره با سود رساندن به آدمی همراه بوده، آسیب‌های چشم‌گیری نیز به سلامت آدمی و محیط زیست وارد كرده است. شیمیدان‌ها طی سال‌ها كوشش و پژوهش، مواد خامی را از طبیعت برداشت كرده‌اند، كه با سلامت آدمی و شرایط محیط زیست سازگاری بسیار دارند، و آن‌ها را به موادی دگرگونه كرده‌اند كه سلامت آدمی و محیط زیست را به چالش كشیده‌اند. هم‌چنین، این مواد به‌سادگی به چرخه‌ی طبیعی مواد باز نمی‌گردند و سال‌های زیادی به صورت زباله‌های بسیار آسیب‌رسان و همیشگی در طبیعت می‌ماند.
بارها از آسیب‌های مواد شیمیایی به بدن آدمی و محیط زیست شنیده و خوانده‌ایم. اما، چاره‌ی كار چیست؟ آیا دوری و پرهیز از بهره‌گیری از مواد شیمیایی می‌تواند به ما كمك كند؟ تا چه اندازه‌ای می‌توانیم از آن‌ها دوری كنیم؟ كدام‌ها را می‌توانیم به كار نبریم؟ كدام‌یك از فرآورده‌های شیمیایی را می‌توان یافت كه با آسیب به سلامت آدمی یا محیط زیست همراه نباشد؟ داروهایی كه سلامتی ما به آن‌ها بستگی زیادی دارد، خود با آسیب‌هایی به بدن ما همراه‌اند. آیا می‌توانیم آن‌ها را به كار نبریم؟ آیا می‌توان آب تصفیه شده با مواد شیمیایی را ننوشیم؟ پیرامون ما را انبوهی از مواد شیمیایی گوناگون فراگرفته‌اند كه در زهرآگین بودن و آسیب‌رسان بودن بیش‌تر آن‌ها شكی نداریم و از بسیاری از آن‌ها نیز نمی‌توانیم دوری كنیم.
بی‌گمان هر اندازه كه بتوانیم از به كارگیری مواد شیمیایی در زندگی خود پرهیز كنیم یا از رها شدن این گونه مواد در طبیعت جلوگیری كنیم، به سلامت خود و محیط زیست كمك كرده‌ایم. اما به نظر می‌رسد در كنار این راهكارهای پیش‌گیرانه، كه تا كنون كارآمدی چشمگیری از خود نشان نداده‌اند، باید به راه‌های كارآمدتری نیز بیاندیشیم كه دگرگونی در شیوه‌ی ساختن مواد شیمایی در راستای كاهش آسیب‌های آن‌ها به آدمی و محیط زیست، یكی از این راه‌هاست. امروزه، از این رویكرد نوین با عنوان شیمی سبز یاد می‌شود كه عبارت است از: طراحی فرآورده‌ها و فرآیندهای شیمیایی كه به‌كارگیری و تولید مواد آسیب‌رسان به سلامت آدمی و محیط زیست را كاهش می‌دهند یا از بین می‌برند.

بنیادهای شیمی سبز
 

شیمی سبز، كه ‌بیش‌تر به عنوان شیوه‌ای برای پیش‌گیری از آلودگی در سطح مولكولی شناخته می‌شود، بر دوازده بنیاد استوار است كه طراحی یا بازطراحی مولكول‌ها، مواد و دگرگونی‌های شیمیایی در راستای سالم‌تر كردن آن‌ها برای آدمی و محیط زیست، بر پایه‌ی آن‌ها انجام می‌شود.

1. پیش‌گیری از تولید فراورده‌های بیهوده
 

توانایی شیمی‌دان‌ها برای بازطراحی دگرگونی‌های شیمیایی برای كاستن از تولید فراورده‌های بیهوده‌ و آسیب‌رسان، نخستین گام در پیش‌گیری از آلودگی است. با پیش‌گیری از تولید فراورده‌های بیهوده، آسیب‌های مرتبط با انباركردن، جابه‌جایی و رفتار با آن‌ها را به كم‌ترین اندازه‌ی خود كاهش می‌دهیم.

2. اقتصاد اتم، افزایش بهره‌وری از اتم
 

اقتصاد اتم به این مفهوم است كه بازده دگرگونی‌های شیمیایی را افزایش دهیم. یعنی طراحی دگرگونی‌های شیمیایی به شیوه‌ای باشد كه گنجاندن بیش‌تر مواد آغازین را در فرآورده‌ها‌ی نهایی درپی داشته باشد. گزینش این گونه دگرگونی‌ها، بازده را افزایش و فرآورده‌های بیهوده را كاهش می‌دهد.

3. طراحی فرایندهای شیمیایی كم‌آسیب‌تر
 

شیمی‌دان‌ها در جایی كه امكان دارد باید شیوه‌ی را طراحی كنند تا موادی را به كار برد یا تولید كند كه زهرآگینی كم‌تری برای آدمی یا محیط زیست داشته باشند. اغلب برای یك دگرگونی شیمیایی واكنش‌گرهای گوناگونی وجود دارد كه از میان آن‌ها می‌توان مناسب‌ترین را برگزید.

4. طراحی مواد و فراورده‌های شیمیایی سالم‌تر
 

فراورده‌های شیمیایی باید به گونه‌ای طراحی شوند كه با وجود كاهش زهرآگینی‌شان كار خود را به‌خوبی انجام دهند. فراورده‌های جدید را می‌توان به گونه‌ای طراحی كرد كه سالم‌تر باشند و در همان حال، كار در نظر گرفته شده برای آن‌‌ها را به‌خوبی انجام دهند.

5. بهره‌گیری از حلال‌ها و شرایط واكنشی سالم‌تر
 

بهره‌گیری از مواد كمكی(مانند حلال‌ها و عامل‌های جداكننده) تا جایی كه امكان دارد به كم‌ترین اندازه‌ برسد و زمانی كه به كار می‌روند از گونه‌های كم‌آسیب‌رسان باشند. دوری كردن از جداسازی در جایی كه امكان دارد و كاهش بهره‌گیری از مواد كمكی، در كاهش فراورده‌های بیهوده كمك زیادی می‌كند.

6. افزایش بازده انرژی.
 

نیاز به انرژی در فرایندهای شیمیایی از نظر اثر آن‌ها بر محیط زیست و اقتصاد باید در نظر گرفته شود و به كم‌ترین میزان خود كاهش یابد. اگر امكان دارد، روش‌های ساخت و جداسازی باید به گونه‌ای طراحی شود كه هزینه‌های انرژی مرتبط با دما و فشار بسیار بالا یا بسیار پایین به كم‌ترین اندازه‌ی خود برسد.

7. بهره‌گیری از مواداولیه‌ی نوشدنی
 

دگرگونی‌های شیمیایی باید به گونه‌ای طراحی شوند تا از مواد اولیه‌ی نوشدنی بهره گیرند. فرآورده‌های كشاورزی یا فرآورده‌های بیهوده‌ی فرآیندهای دیگر، نمونه‌هایی از مواد نوشدنی هستند. تا جایی كه امكان دارد، این گونه مواد را به‌جای مواد اولیه‌ای كه از معدن یا سوخت‌های فسیلی به دست می‌آیند، به كار بریم.

8. پرهیز از مشتق‌های شیمیایی.
 

مشتق‌گرفتن‌(مانند بهره‌گیری از گروه‌های مسدودكننده یا تغییرهای شیمیایی و فیزیكی گذرا) بایدكاهش یابد، زیرا چنین مرحله‌هایی به واكنشگرهای اضافی نیاز دارند كه می‌توانند فراورده‌های بیهوده تولید كنند. توالی‌های جایگزین می‌توانند نیاز به گروه‌های حفاظت‌كننده یا تغییر گروه‌های عاملی را از بین ببرند یا كاهش دهند.

9. بهره‌گیری از كاتالیزگرها
 

كاتالیزگرها گزینشی بودن یك واكنش را افزایش می‌دهند؛ دمای مورد نیاز را كاهش می‌دهند؛ واكنش‌های جانبی را به كم‌ترین اندازه می‌رسانند؛ میزان دگرگون‌شدن واكنشگرها به فرآورده‌های نهایی را افزایش می‌دهند و میزان فرآورده‌های بیهوده مرتبط با واكنشگرها را كاهش می‌دهند.

10. طراحی برای خراب شدن
 

فروآرده‌های شیمیایی باید به گونه‌ای طراحی شوند كه در پایان كاری كه برای آن‌ها در نظر گرفته شده، به فرآورده‌ها‌ی تجزیه‌شدنی، بشكنند و زیاد در محیط زیست نمانند. روش طراحی در سطح مولكول برای تولید فرآورده‌هایی كه پس از آزاد شدن در محیط به مواد آسیب‌نرسان تجزیه می‌شوند، مورد توجه است.

11. تحلیل در زمان واقعی برای پیش‌گیری از آلودگی
 

بسیار اهمیت دارد كه پیشرفت یك واكنش را همواره پی‌گیری كنید تا بدانید چه هنگام واكنش كامل می‌شود یا بروز هر فراورده‌ی جانبی ناخواسته را شناسایی كنید. هر جا كه امكان داشته باشد، روش‌های آنالیز در زمان واقعی به كار گرفته شوند تا به وجود آمدن مواد آسیب‌رسان پی‌گیری و پیش‌گیری شود.

12. كاهش احتمال روی‌دادهای ناگوار
 

یك راه برای كاهش احتمال روی‌داهای شیمیایی ناخواسته، بهره‌گیری از واكنش‌گرها و حلال‌هایی است كه احتمال انفجار، آتش‌سوزی و رهاشدن ناخواسته‌ی مواد شیمیایی را كاهش می‌دهند. آسیب‌های مرتبط با این روی‌دادها را می‌توان به تغییردادن حالت(جامد، مایع یا گاز) یا تركیب واكنش‌گرها كاهش داد.
منابع:
1. Anastas, P. T.; Warner, J. C. Green Chemistry: Theory and Practice; Oxford University Press: New York , 1998; pp 30.
2 . Jones, D. Hydrogen fuel cells for future cars. ChemMatters, December 2000
3 . La Merrill, M; Parent, k.; Kirchhoff, M. Jones, D. Hydrogen fuel cells for future cars. ChemMatters, April 2003
4. Emsleym J. A cleaner way to make nylon. NewScientist, 12 March 1994
5. Grengtoss, T.U.; Slater, S.C. How green are green plastics? Scientific American, Agust 2000
6. Ekre, B. Biodiesel: The Clear Choise. www.actionbioscience.com
7 .Tom Matthams.Perfect partnerships. New scientist 2001 20 January


داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
buy generic cialis pills
16 آذر 97 04:16 ق.ظ

Thanks a lot! Ample info.

generic cialis pro cialis per paypa preis cialis 20mg schweiz cialis bula cialis generico en mexico cialis australian price cialis 200 dollar savings card warnings for cialis enter site natural cialis cialis dosage recommendations
buy cialis online us pharmacy
15 آذر 97 08:56 ق.ظ

You said it adequately..
american pharmacy cialis cialis uk achat cialis en suisse ou acheter du cialis pas cher purchase once a day cialis ou trouver cialis sur le net cialis usa cost generic cialis review uk dose size of cialis interactions for cialis
Buy cialis
14 آذر 97 01:24 ب.ظ

With thanks. A lot of tips!

generic cialis 20mg uk i recommend cialis generico cialis flussig cuanto cuesta cialis yaho click here take cialis cialis italia gratis cialis cuantos mg hay cheap cialis generic for cialis cialis generico
Cialis pills
14 آذر 97 01:57 ق.ظ

Nicely put, Cheers!
cialis pas cher paris generic cialis prices for cialis 50mg the best site cialis tablets viagra cialis levitra calis canadian discount cialis cialis in sconto what is cialis cialis 5mg prix
buy cials online
13 آذر 97 02:57 ب.ظ

Nicely put, Thanks a lot!
cost of cialis cvs purchasing cialis on the internet price cialis best look here cialis cheap canada enter site 20 mg cialis cost precios cialis peru cost of cialis cvs cialis en 24 hora cialis pills in singapore price cialis wal mart pharmacy
buy cialis no rx
13 آذر 97 03:33 ق.ظ

Amazing content. Thanks.
fast cialis online cialis in sconto try it no rx cialis price cialis wal mart pharmacy viagra or cialis walgreens price for cialis canadian drugs generic cialis cialis 5 effetti collaterali buy name brand cialis on line low dose cialis blood pressure
Buy cialis online
12 آذر 97 02:27 ب.ظ

Nicely put. Thank you.
canadian cialis cialis rckenschmerzen cialis 05 cialis 30 day sample achat cialis en europe canadian discount cialis opinioni cialis generico generic cialis levitra cialis generique 5 mg cialis patentablauf in deutschland
Cialis generic
12 آذر 97 03:15 ق.ظ

Fantastic material, Thank you!
legalidad de comprar cialis cialis qualitat prix de cialis cialis 30 day sample cialis en 24 hora cialis 20mg preis cf female cialis no prescription tadalafil generic generic cialis review uk generic cialis 20mg uk
buy cialis online best price
11 آذر 97 02:39 ب.ظ

Whoa tons of awesome tips.
cuanto cuesta cialis yaho compare prices cialis uk prix de cialis click now cialis from canada cialis coupons no prescription cialis cheap cialis prices in england only now cialis 20 mg cialis 5 mg scheda tecnica cialis without a doctor's prescription
Cialis prices
11 آذر 97 02:59 ق.ظ

Fantastic data, Thank you.
legalidad de comprar cialis tadalafilo cialis 5mg prix chinese cialis 50 mg generic cialis india cialis 100mg cost cialis rckenschmerzen deutschland cialis online cialis therapie how do cialis pills work
Online cialis
10 آذر 97 03:02 ب.ظ

Lovely content. Regards.
cialis pills boards cialis kaufen bankberweisung cialis e hiv cialis great britain safe dosage for cialis acheter du cialis a geneve i recommend cialis generico cialis sans ordonnance cialis online buy cialis online
Generic cialis
10 آذر 97 02:33 ق.ظ

Wow many of fantastic material!
cipla cialis online buy cialis online cheapest cialis 20mg cialis qualitat viagra or cialis 5 mg cialis coupon printable prix de cialis cialis generico en mexico cialis uk next day cialis generic tadalafil buy
buy cheap cialis no prescription
9 آذر 97 03:15 ب.ظ

Amazing lots of terrific advice.
cialis 30 day trial coupon bulk cialis click here to buy cialis click here to buy cialis click now cialis from canada sublingual cialis online cialis generico online canadian discount cialis tadalafil 20 mg cialis en mexico precio
Online cialis
9 آذر 97 03:28 ق.ظ

Terrific knowledge. Regards.
low dose cialis blood pressure cialis for bph we like it cialis soft gel price cialis per pill precios cialis peru low cost cialis 20mg cialis official site cialis daily dose generic cialis tablets for sale cialis therapie
buy cialis delhi
8 آذر 97 04:09 ب.ظ

Appreciate it, Ample material!

cialis 100 mg 30 tablet i recommend cialis generico cialis online napol we choice cialis uk cialis dose 30mg cialis 5 mg para diabeticos wow look it cialis mexico cialis canada on line cialis prices dose size of cialis
cialis
8 آذر 97 04:07 ق.ظ

Cheers, Good information.
are there generic cialis cialis 20mg preis cf cost of cialis per pill tadalafil achat cialis en europe dose size of cialis i recommend cialis generico bulk cialis cialis daily dose generic buy generic cialis
Cialis online
7 آذر 97 03:34 ق.ظ

Awesome info. Regards!
link for you cialis price generico cialis mexico cialis 5 mg buy cialis for sale south africa cialis cipla best buy warnings for cialis cialis patent expiration cialis cuantos mg hay cialis online canadian discount cialis
generic levitra
19 مهر 97 09:34 ب.ظ

Wonderful forum posts, Regards.
cheap 20mg levitra levitra without a doctor prescription levitra 20 mg levitra generic levitra 20 mg levitra prices vardenafil vardenafil levitra 20 mg levitra prices
Buy cialis
8 مهر 97 07:36 ق.ظ

Appreciate it, Plenty of stuff!

cialis 20 mg cut in half cialis reviews achat cialis en europe free cialis cialis cipla best buy generic cialis 20mg tablets recommended site cialis kanada buy cialis sample pack low cost cialis 20mg we like it cialis soft gel
buy cialis online no prescription
7 مهر 97 07:20 ق.ظ

You stated that superbly.
cialis official site cialis dosage cialis vs viagra best generic drugs cialis cialis pas cher paris cost of cialis cvs cialis online cialis super kamagra cialis 5 mg buy where do you buy cialis
canada pharmacies
31 شهریور 97 09:16 ب.ظ

Very good facts, Thanks!
canadian rx canada pharmacies canada vagra canadian mail order pharmacies pharmacy canada online prescriptions drugstore online india canadian pharmacy viagra canadian discount pharmacies in ocala fl prescriptions from canada without canada online pharmacies for men
viagraky.com
15 شهریور 97 08:49 ق.ظ

Great postings. Kudos.
order generic cialis online cialis side effects dangers cialis uk cialis flussig cialis usa cost cialis great britain free cialis cialis savings card viagra vs cialis vs levitra cialis price in bangalore
http://canadianpharmacytousa.com/
14 شهریور 97 12:44 ق.ظ

Good tips. Cheers!
canadianpharmacy canada viagra aarp recommended canadian online pharmacies canada online pharmacies canada pharmacies best canadian pharmacy online pharmacies canadianpharmacyusa24h is it legal online pharmacies in usa canadian pharmacies shipping to usa
Cialis canada
12 شهریور 97 11:01 ب.ظ

Nicely put, Thank you.
low cost cialis 20mg cialis prices order a sample of cialis cialis australia org cialis 100 mg 30 tablet cialis lowest price achat cialis en europe cialis generisches kanada cialis coupon where to buy cialis in ontario
kawanboni.com
12 شهریور 97 05:11 ق.ظ

Cheers! Plenty of posts!

we recommend cheapest cialis tadalafil 20 mg cialis 05 buy cialis online dose size of cialis brand cialis nl acheter du cialis a geneve online prescriptions cialis buy original cialis import cialis
http://viabiovit.com/tesco-pharmacy-viagra.html
23 مرداد 97 04:39 ق.ظ

Many thanks, Quite a lot of forum posts!

blue pill buy viagra mastercard viagra no pres online cheap viagra buy generic viagra usa how to buy viagra cheap where yo buy viagra buy herbal viagra where to buy viagra online uk generic viagra online uk
http://withoutadoctorsprescriptions.com/tadalafil-without-a-doctors-prescription.html
22 مرداد 97 07:06 ب.ظ

Amazing quite a lot of terrific info.
cialis generico lilly cialis dosage amounts cialis professional from usa cialis 20mg prix en pharmacie cialis daily dose generic how to buy cialis online usa get cheap cialis cipla cialis online preis cialis 20mg schweiz cialis qualitat
Cialis online
7 اردیبهشت 97 09:29 ب.ظ

Truly quite a lot of beneficial tips.
cialis australian price cialis daily new zealand buying cialis on internet buying brand cialis online generic cialis pro cialis savings card venta de cialis canada cialis alternative cialis coupon cipla cialis online
Viagra great britain
4 اردیبهشت 97 10:47 ق.ظ

Useful advice. Appreciate it.
cheapest viagra online pharmacy buy generic viagra online safely buy generic sildenafil online order viagra online usa buy viagra uk no prescription cheap viagra with prescription order cheap viagra buy viagra onlines buy viagra cheap uk buy viagra uk
Buy generic cialis
18 فروردین 97 02:59 ق.ظ

Many thanks, I appreciate it!
click now cialis from canada cialis generika cialis online deutschland 5 mg cialis coupon printable what is cialis cialis great britain free cialis cialis online nederland cialis 30 day trial coupon prezzo di cialis in bulgaria
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30


Admin Logo
themebox Logo